Skip to main content
Drukuj

 

 sledzik9_tytulowe21 lutego w hali sportowej w Zielonkach statuetkami śledzika samorządowego wyróżniono osoby i instytucje, które sprzyjają gminie Zielonki. Wspominano ubiegły rok, chwalono gminę Zielonki, w czym brylował Marcin Daniec w swoim ponadgodzinnym show. Dyplomami nagrodzono też sponsorów śledzika.

 

Śledzika samorządowego 2012 otrzymali: Ludowy Klub Sportowy „Zieleńczanka” za historyczny awans o dwie ligi do IV ligi w roku 2011, który ponadto był dla klubu jubileuszowy, skończył on bowiem 65 lat istnienia. Nagrodę odebrał prezes „koniczynek” Tomasz Dudek. Kolejne dwa sportowe śledziki powędrowały do indywidualnych zawodników. Pierwszy trafił w ręce Anny Maciaś – lekkoatletki, zdobywczyni III miejsca w konkurencji chodu sportowego na dystansie 3 kilometrów w Małym Memoriale im. Janusza Kusocińskiego, nieoficjalnie nazywanym Mistrzostwami Polski Młodzików. Wręczenie śledzika Ani wiązało się też z podziękowaniami dla jej rodziców. Drugiego śledzika otrzymał Piotr Surga, mieszkaniec Bibic, mistrz Polski juniorów w Kolarskich Mistrzostwach Polski w trialu rowerowym w 2011 roku. Sportowe śledziki zamyka drużyna unihokeja chłopców z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej, pod kierownictwem Zbigniewa Skowrońskiego i na jego ręce  – za zdobycie wicemistrzostwa Małopolski.
Statuetkę odebrała Aleksandra Medyńska z Zielonek – studentka Collegium Medicum UJ, współtwórczyni zespołu „Fermata” w 2007 roku, laureatka konkursu „Talenty Małopolski 2011”. W tym roku Ola wzięła także udział w prestiżowym koncercie „Perły Powiatu”. Solistka nie odmówiła brawurowego wykonania piosenki „Sway” dla gości śledzika.

Stanisław Damian, wiceprezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Małopolska, krakowianin, otrzymał śledzikowe wyróżnienie za zasługi jako współautor sukcesów Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Zielonkach oraz główny dyrygent orkiestr podczas Powiatowego Przeglądu. Śledzik powędrował także do Kazimierza Adamczyka, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Owczarach, szczególnie za zorganizowanie pierwszej peregrynacji relikwii błogosławionego Jana Pawła II do Owczar.
Dyrektor Jerzy Woźniakiewicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie otrzymał wyróżnienie za współpracę, w tym za współorganizację wystawy promującej gminę Zielonki na szczeblu wojewódzkim w ramach cyklu „Mała ojczyzna”. Piotr Subik, redaktor „Dziennika Polskiego” został laureatem za dziennikarską czujność i cykl artykułów, dzięki którym udało się powstrzymać rozbiórkę jednego z elementów tzw. Twierdzy Kraków znajdującego się na terenie gminy Zielonki.
Wojciech Basta, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie otrzymał statuetkę za sprawne przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków całej gminy Zielonki.  Za współpracę i codzienną pomoc przy weryfikacji i uzgadnianiu map geodezyjnych przy licznych inwestycjach wodno-kanalizacyjnych statuetkę odebrała również Urszula Damaszka, przewodnicząca Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tegoż wydziału.
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na ręce wiceprezesa Józefa Kały podziękowano nagrodą za m.in. współfinansowanie projektów inwestycyjnych  realizowanych na rzecz ochrony środowiska z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ogrom wsparcia w ich rozliczaniu oraz  pożyczki na zakup nowych samochodów pożarniczych dla OSP.
Samorząd Królewskiego Miasta Krakowa nagrodzono za współpracę związaną ze wspólną politykę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Nagrodę odebrał wiceprezes zarządu krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, dyrektor ds. techniczno-inwestycyjnych Mieczysław Góra.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie otrzymał śledzika za pomyślną realizację inicjatyw samorządowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 Kraków-Wolbrom.
Zarządowi Województwa Małopolskiego podziękowano śledzikiem złożonym na ręce wicemarszałka Wojciecha Kozaka m. in. za przychylne dla gminy decyzje dotyczące przeznaczenia środków na modernizację drogi wojewódzkiej 794 oraz przyznane dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę terenów sportu i rekreacji w Pękowicach i Brzozówce.

sledzik12-grupowe

Gości przywitała wiązanką utworów orkiestra dęta „Wola” działająca przy OSP Wola Zachariaszowska pod batutą Lecha Wnuka. Prócz laureatów nagród śledzikowych na zaproszenie wójta gminy Zielonki Bogusława Króla odpowiedziało wielu znamienitych gości. Wśród nich poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk, starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka, przewodniczący rady powiatu Tadeusz Nabagło, Kazimierz Czekaj, radny województwa. Laureatom i sponsorom dziękował wraz z wójtem Ryszard Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy Zielonki.
Przybył komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Ryszard Gaczoł, dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego Małgorzata Popławska, goście z wielu zaprzyjaźnionych z gminą instytucji, w tym samorządów. Obecni byli radni gminy, sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń, kół sympatyków miejscowości, wiele osób, które na co dzień pracują nad tym, by gmina Zielonki stanowiła zintegrowaną społeczność, działającą na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny. Uroczystość „Śledzika u Wójtów” ma na celu właśnie podziękowanie wszystkim tym osobom. A o tym, że gmina Zielonki jest dobra i na co dzień, i w weekend i od święta przypomniał film przygotowany specjalnie na tę okazję.

sledzik22
Tradycję „Śledzika u Wójtów” zapoczątkował śp. Marek Nawara, poprzedni wójt gminy Zielonki. W maju 2011 roku pożegnaliśmy honorowego wójta gminy i marszałka Małopolski. Tym razem na XVII „Śledziku u Wójta” wspomniano nieodżałowanego samorządowca w krótkim przemówieniu wójta gminy Zielonki Bogusława Króla, wzbogaconym materiałem filmowym i zdjęciowym.
Wiele dobrego się o gminie dowiedzieliśmy, nie tylko od satyryka Marcina Dańca, choć i jemu chcemy wierzyć. Mieczysław Góra, wiceprezes MPWiK w Krakowie podkreślił, że łącząc swój system kanalizacyjny z krakowskim gmina w 100 proc. wypełniła zamysł porozumienia aglomeracyjnego sprzed kilku lat. Wicemarszałek Wojciech Kozak gratulował wójtowi gminy Zielonki, dziękując za promocję Małopolski w postaci osiągnięć gminy Zielonki.  
sledzik14

 

Kulminacyjnym punktem programu artystycznego był występ znanego satyryka Marcina Dańca: – Przyszyłem się do tej gminy Zielonki – rozpoczął swój program słynny komik. W repertuarze, poza wieloma anegdotami, znalazły się liczne nawiązania do bieżących spraw gminy Zielonki i osób zasiadających wśród publiczności – te wywoływały największy aplauz widowni. Marcin Daniec, którego występ został doceniony gromkimi brawami, chwalił także publiczność, żartując: – Panie wójcie, muszę mieć dostęp do listy gości, żeby jeździli ze mną na koncerty! Takich widowni już nie ma! Występowi towarzyszyło wspólne wykonanie znanych przebojów, w tym na nutę „Tylko we Lwowie” śpiewaliśmy – Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Zielonkach! Gdzie śpiewem cię budzą i kładą do snu? Tylko w Zielonkach! Pan Daniec wielokrotnie nawoływał: – Idziemy na całość! – samemu także nie pozostając dłużnym rozentuzjazmowanej publiczności. Bisował trzy razy, ostatni raz po góralsku wykonał „Z góry lepi syćko widać”. Towarzyszył mu gitarzysta Tadeusz Krok oraz chórek młodych talentów, laureatów festiwalu w Opolu. Prowadząca uroczystość Katarzyna Żak z Centrum Kultury w Zielonkach, dziękując za ten występ, wyraziła nadzieję, którą podzielało wielu gości – że może w przyszłym roku znów uda się zaprosić na śledzika Marcina Dańca.
Goście chwalili organizację uroczystości, którą zajęło się Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Podziękowano również wszystkim sponsorom, zarówno tegorocznego Śledzika, jak i innych przedsięwzięć promocyjnych i kulturalnych w gminie Zielonki. Poniżej wymieniamy poszczególnych darczyńców, którym należą się gorące podziękowania za zaangażowanie, często wieloletnie. Oto oni:
Biuro Projektów „PRO-BUD” z Krakowa, „Radioelektronika” z Chełma, Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach p. Marka Pietrzyka, Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach p. Kazimierza Siwka, „Bus” Transport Osobowy p. Janusza Kawy, Usługi Transportowe-Roboty Ziemne z Trojanowic, Firma „Ogród Galicja” z Masłomiącej, Firma Transportowo-Budowlana „Drobud” z Bibic, BWM INVEST, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEOLOT” z Krakowa, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Krakowa, Biuro Notarialne w Zielonkach p. Romualdy Firek, Usługi Wodno-Kanalizacyjne i CO w Zielonkach p. Edwarda Kusia, Firma ALUSAS  z Krakowa, Usługi Remontowo-Budowlane z Cianowic, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zielonkach, Firma Drogowa i Budowlana z Wilkowa, „Królewska Pracownia Krawiecka” z Garlicy Murowanej, Biuro Usług Geodezyjnych Jerzego Klimczaka z Krakowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Batowic, Bibic, Dziekanowic, Przybysławic, Węgrzc, Owczar, Woli Zachariaszowskiej, Garlicy Murowanej, Koło Przyjaciół Brzozówki, Koło Miłośników Kultury w Grębynicach, Koło Przyjaciół Januszowic, Koło Regionalne „Tradycja” z Trojanowic.

AM, IO

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronę gminy Zielonki www.zielonki.pl


Close Menu
Skip to content