Skip to main content
Zespoły

Psallite Deo

Drukuj

Chór Psallite Deo zrzesza amatorów śpiewu i działa nieprzerwanie od lutego 2013 roku. Impulsem do zawiązania chóru była pasja kilku przyjaciół chcących wzbogacić muzycznie obrzęd mszy świętej w kościele parafialnym w Bibicach. Pierwszy skład liczył 13 osób i prowadzony był przez Katarzynę Krawczyk, a następnie Elżbietę Okarmę. W roku 2015 dyrygenturę powierzono Marcie Krawczyk (obecnie Przybyła)absolwentce Akademii Muzycznej w Krakowie, która od tego czasu dba o dobór repertuaru warsztat muzyczny chórzystów. Z biegiem czasu chór poszerzył nie tylko swój repertuar o pieśni ludowe, patriotyczne i rozrywkowe, ale także swój skład. Aktualnie zespół liczy 28 osób. Działalność chóru stała się nieodłącznym elementem lokalnej kultury. W ciągu roku Psallite Deo śpiewa regularnie na mszy świętej w każdą drugą niedzielę miesiąca, towarzyszy uroczystościom parafialnym, sołeckim i gminnym oraz reprezentuje społeczność w konkursach muzycznych. Występ chóru jest stałym punktem takich wydarzeń jak Gminny Przegląd Chórów w Zielonkach czy Dzień Gminy Zielonki na krakowskim Rynku. Ponadto organizuje okolicznościowe koncerty kolęd czy pieśni pasyjnych. Chór uczestniczył również w większych projektach muzycznych, jak koncert z okazji Dni Młodzieży w 2016 roku czy Jesienne Warsztaty „Muzykujmy Razem” organizowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w latach 2015 i 2017. Wśród ważniejszych osiągnięć chóru Psallite Deo należy wymienić I miejsca w XIX Miechowskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek w 2020 roku oraz III miejsca w XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie w 2022 roku. Warto podkreślić, że członkowie Psallite Deo to ludzie różnych zawodów, których obok pasji do śpiewania oraz czerpania radości z występów łączy również przyjaźń. Serdeczna i koleżeńska atmosfera panująca wśród chórzystów znajduje odzwierciedlenie emocjach towarzyszących ich występom i jakości wykonania, docenianych przez publiczność.

Na zdjęciu chór Psallite Deo podczas występu.

Psallite Deo podczas koncertu

Close Menu
Skip to content