Skip to main content
Aktualności

Uwaga konkursy!

Drukuj

W związku z jubileuszem 750-lecia Zielonek jako parafii i miejscowości Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji przygotowało dla chętnych dwa konkursy – plastyczny i literacki. Zapraszamy do udziału! Szczegóły – czyli regulaminy –  w rozwinięciu informacji.

 

Z okazji jubileuszu 750-lecia Zielonek przypadający na rok 2010
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ogłasza
konkurs plastyczny „Mieszkam w Zielonkach”

 

Regulamin
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Tematyka prac powinna być związana z szeroko rozumianym terminem „Zielonki”. Powinna przedstawiać walory kulturowe, architektoniczne i krajobrazowe. Celem jest poszerzenie wśród uczestników konkursu zainteresowań plastycznych. Ideą jest zwrócenie uwagi na otaczające piękno Zielonek, przemian w niej zachodzących, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony, poznanie folkloru i sztuki ludowej. Oczekujemy też na prace inspirowane obrazami Katarzyny Gawłowej z Zielonek – malarki naiwnej.
Wymóg – prace powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej, nie mogą brać udziału w innych konkursach. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę.
Technika – dowolna (rysunek, szkic, akwarela, rzeźba, malarstwo, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, linoryt, grafika komputerowa, kolaż, makieta)
Ocena prac – oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Ocena będzie przebiegać według trzech kategorii wiekowych: do 10 r.ż  do 18 r.ż  i powyżej 18 r.ż
Termin nadsyłania prac do 15 listopada 2010 r. oczekujemy na prace w siedzibie Centrum Kultury
w Zielonkach ul. księdza Jana Michalika 2a 32-087 Zielonki
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada br.
Uwagi końcowe – autorzy prac proszeni są o czytelne podpisywanie prac według poniższego wzoru:
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek
Tytuł pracy
Placówka/miejscowość
Imie i nazwisko opiekuna
Technika pracy
Email, telefon kontaktowy
O wynikach konkursu uczestnicy lub ich opiekunowie będą poinformowani telefonicznie bądź emaliowo. Prace nagrodzone nie są zwracane, lecz gromadzone celem stworzenia stałej wystawy. Zwrot może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac konkursowych.
Efektem konkursu będzie wystawa prac przy okazji wręczenia nagród. Laureaci konkursu będą poinformowani o publicznym wręczeniu nagród- termin i miejsce będzie podany w późniejszym czasie.

 

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ogłasza konkurs literacki:
MOJA RECENZJA Z WYSTAWY KATARZYNY GAWŁOWEJ

 
TEMAT: Recenzja z wystawy obrazów Katarzyny Gawłowej z Zielonek organizowanej w dniach 15 września – 14 października w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Zielonki.
Reguły konkursu:
1) Tekst recenzji powinien zawierać nie więcej niż 2 tys. znaków.
2) Teksty można wysłać pocztą lub przynieść osobiście do Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (ul. ks. Jana Michalika 2A, 32-087 Zielonki) lub wysłać mailem na adres ckpir@zielonki.pl do 15 listopada br.
3) Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i gimnazjum.
4) Prace należy opisać swoim imieniem i nazwiskiem, wiekiem, adresem szkoły oraz nazwiskiem nauczyciela prowadzącego. Prace powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę.
5) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada br. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie www Centrum Kultury oraz w „Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki”.
6) Jury oceniać będzie:
-zgodność z tematem konkursu,
-samodzielność i oryginalność wypowiedzi,
-styl i poprawność językową.

 

Skip to content