Skip to main content
Drukuj

praca 1

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
Specjalista ds. informacji – 1 etat


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
c) posiadanie wyższego wykształcenia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
d) dyspozycyjność – cały tydzień i weekendy (równoważny system czasu pracy),
e) umiejętność przygotowania tekstu dziennikarskiego, wykonania zdjęć i krótkich filmów do wykorzystania na stronach www, w mediach społecznościowych i czasopiśmie WLGZ, biegłe posługiwanie się językiem polskim,
f) samodzielność w działaniu,
g) znajomość mediów społecznościowych,
h) umiejętność posługiwania się programami graficznymi, tworzenia grafik i montażu krótkich filmów,
i) otwartość na świat i ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziana znajomość samorządu i gminy Zielonki,
b) dobrze widziany samochód do wykorzystania służbowego w ramach delegacji.
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV), list motywacyjny,
b) dokument poświadczający wykształcenie – dyplom odbytych studiów,
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
4. Wśród wykonywanych zadań, które zostaną przedstawione podczas rozmowy znajdzie się m.in.: obsługa medialna, w tym fotograficzna, wydarzeń i imprez organizowanych w gminie Zielonki (w tym w weekendy), gminnych inwestycji, zdarzeń losowych (tekst przygotowany wg standardów dziennikarskich, zdjęcia, krótkie filmy).
5. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

a)    osobiście do Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Jana Michalika 2a, z uwagi na obostrzenia COVID-owe, dokumenty należy umieścić w skrzynce pocztowej Centrum Kultury w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. informacji”

b) lub wysłać pocztą  na ww. adres do dnia 4 października 2021 roku. Decyduje data wpływu oferty do Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji,

c)    lub przesłać mailem na adres ckpir@zielonki.pl do 4 października 2021 roku, w tytule maila prosimy wpisać: nabór.
6. Wybrani kandydaci otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej.UWAGA! Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

Close Menu
Skip to content