Skip to main content
Drukuj

Zielonki Strona 118 czerwca o godz. 10:00, w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach (ul. Galicyjska 17 A Zielonki) odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne. Tematem spotkania będzie omówienie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 oraz nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich. Spotkanie promocyjno-informacyjne zostanie przeprowadzone przez pracowników Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie oraz pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i będzie miało na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków przekazywanych przez UE na obszary wiejskie w nowym okresie programowania.

Close Menu
Skip to content