Skip to main content
Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy mieszczący się w budynku Centrum Integracji Społecznej zlokalizowanym w Zielonkach, ul. Galicyjska 17a, położonym na działce nr 927/88 obręb Zielonki, KW nr 213925, o powierzchni użytkowej 32,26 m2, stanowiący mienie komunalne Gminy Zielonki. Do pobrania: zarządzenie, ogłoszenie przetargowe, umowa oraz oświadczenie uczestnika przetargu.

Skip to content