Skip to main content
Drukuj

moskonf25.11DSC_0185

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich i perspektywy ich rozwoju stały się tematem konferencji, którą zorganizowało Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz” we współpracy z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w piątek 25 listopada w Centrum Integracji Społecznej. Przedstawiono im przede wszystkim nową możliwość działania – w formie stowarzyszenia.

Zaproszono przedstawicielki Kół Gospodyń, organizacji takich jak Koło Przyjaciół Brzozówki czy Koło Miłośników Kultury z Grębynic oraz rad sołeckich i ochotniczych straży pożarnych. Przedstawicieli aż 14 spośród 19 sołectw gminy Zielonki przywitał wójt gminy Bogusław Król. Rozpoczęto od rysu historycznego. Dr Mateusz Wyżga wygłosił podczas konferencji wykład pt. „Kobieta w gospodarstwie wiejskim. Dziedzictwo historii i współczesne organizacje”, o zwyczajach kobiet zamieszkałych na terenie dzisiejszej gminy Zielonki w dawnych wiekach. Historyk przyniósł ze sobą statut kółka rolniczego z 1959 roku, gdzie określono rolę kół gospodyń wiejskich, m. in. współorganizowanie życia kulturalnego wsi. Prelegent nie tylko jest historykiem naszej społeczności lokalnej, ale i wiele lat podczas sprawowania funkcji sołtysa w Dziekanowicach współpracował z Kołem Gospodyń Wiejskich. Bartosz Rodacki, przedstawiciel Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych opowiedział o korzyściach wynikających ze sformalizowania działalności kół gospodyń, o wymogach związanych z rejestracją stowarzyszenia nie tylko w kontekście Kół Gospodyń, ale i innych lokalnych inicjatyw społecznych. – Osobowość prawna pozwala przede wszystkim na ubieganie się o granty – mówił Bartosz Rodacki. Do bieżącego funkcjonowania może na razie paniom wystarczyć powołanie stowarzyszeń zwykłych. – Ta uproszczona forma stowarzyszenia nie ma osobowości prawnej. Realizuje cel społeczny w oparciu o regulamin, nie rejestruje się zwykle w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko u starosty, ale źródła finansowania ma ograniczone: mogą to być tylko składki członkowskie – dowiedziały się panie od Bartosza Rodackiego. Dopiero rejestracja w KRS powoduje, że organizacja może korzystać z różnych źródeł finansowania, takich jak darowizny, spadki, zapisy, dotacje i zbiórki publiczne oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Chciałbym zaproponować Państwu założenie takiego gminnego koła, gdzie członkami założycielami byłyby przewodniczące kół, przedstawiciele rad sołeckich oraz OSP – powiedział Marek Płachta, dyrektor CKPiR, na co dzień współpracującego z kołami. Spotkanie podczas konferencji było dla dyrektora Centrum również okazją do podziękowania paniom za ciasta przygotowane na Zachariaszadę. Jakąkolwiek formę działalności wybiorą panie, widać, że takie wspólne spotkania bardzo sobie cenią. Dała temu wyraz w podziękowaniach Helena Wiśniewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach, radna gminy Zielonki. Nikt tak nie lubi rozmawiać o rzeczach pięknych jak kobiety. Na koniec zatem Marta Kunz, prezes stowarzyszenia Pro Domo Sua, przeprowadziła słuchaczy przez rok kalendarzowy pokazując związek rękodzieła artystycznego z porami roku i świętami; i to jakie piękne rzeczy mogą powstawać z prostych materiałów. Uczestnicy mogli się przekonać jak blisko sztuki jest wiele wytworów ich rąk począwszy od ozdób świątecznych aż po dekorację potraw. Oprawę artystyczną spotkania zapewniły Karolina Janur oraz Maja Sum – obie dziewczynki umiejętności muzyczne ćwiczą pod kierunkiem Anny Roj z CKPiR.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Tradycja regionalna na zdjęciach”. Partnerem konferencji jest Województwo Małopolskie.

IO

 

zmnkonf25.11DSC_0120.bJPG

zmnkonf25.11DSC_0126

zmnkonf25.11DSC_0136b

zmnkonf25.11DSC_0167

zmnkonf25.11DSC_0151

zmnkonf25.11DSC_0155

zmnkonf25.11DSC_0171


Close Menu
Skip to content