Skip to main content
Drukuj

Rada Seniorów na terenie gminy Zielonki działa od 2015 roku i składa się z przedstawicieli sołectw i reprezentantów organizacji działających na rzecz osób starszych. Członkowie spotykają się raz na kwartał lub częściej, gdy wymagają tego okoliczności. Kadencja Rady trwa 4 lata, obecnie jesteśmy w trakcie trzeciej.

Na terenie naszej gminy mieszka około 4 tysięcy seniorów. Ich przedstawiciele zasiadający w tym gremium, mają możliwość doradzania radzie gminy we wszelkich sprawach dotyczących seniorów. Opiniują i konsultują działania podejmowane przez lokalne władze, a także uświadamiają społeczności  problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się seniorzy. Mogą także proponować sposoby na ich rozwiązanie. Od początku istnienia rady, jej członkowie biorą udział w szkoleniach i warsztatach, a także wizytach studyjnych, dzięki którym zdobywają doświadczenie i uczą się metod współpracy.

Obecny skład Rady Seniorów to:  Zofia Kupiec – Czaplak – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Krystyna Urlik – Z- ca Przewodniczącej Gminnej Rady Seniorów, Lucyna Zielińska – Z- ca Przewodniczącej Gminnej Rady Seniorów, oraz członkowie:  Monika  Karlińska – Nawara, Józef Plewniak, Janina Taraszkiewicz,  Krystyna Baranik, Iwona Hojan, Jan Ziółko, Leszek Nalepa i Zofia Kot.

Rada Seniorów we współpracy z fundacją „Mapa Pasji” opracowała ankiety dla seniorów, które mają za zadanie diagnozować ich potrzeby i problemy. Badania zostały przeprowadzone w trzech sołectwach. Trwają prace nad ich rozszerzeniem o kolejne sołectwa.

Poniżej publikujemy statut i  zdjęcia z zebrania Rady Seniorów

Statut gminnej Rady Seniorów gminy Zielonki

Close Menu
Skip to content