Skip to main content
Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz” otrzymało dofinansowanie na zakup strojów regionalnych dla Koła Regionalnego „Tradycja” w Trojanowicach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Z dotacji udało się zakupić 16 nowych kompletów strojów regionalnych, w których Koło „Tradycja” zaprezentowało się po raz pierwszy na IV Festiwalu Zespołów Ludowych w Zielonkach w 2 czerwca 2013 r.

 

europieiski fundusz leader prow
Skip to content