Skip to main content
Drukuj

Wójt Gminy Zielonki informuje (pobierz: zarządzenie i załącznik do zarządzenia), że od 19.04.2016 r. do 10.05.2016 r. na tablicy ogłoszeń Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. ks. Jana Michalika 2a, będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, dotyczący: lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A, położonego na działce Nr 927/88 objętego księgą wieczystą KW nr 213925 o powierzchni użytkowej 32,26 m², stanowiącego mienie komunalne Gminy Zielonki. Przedmiotowy lokal oddany będzie w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Skip to content