Skip to main content
Drukuj

KoronaWWW

Publikacja książki o pucherokach, zakup strojów regionalnych oraz wydanie płyty zespołu Fermata to projekty, które uda się zrealizować dzięki funduszom pozyskanym z grantu Lokalne Dziedzictwo Kulturowe oraz Publikacje.
Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata wyda płytę CD z okazji 15-lecia działalności dziecięco-młodzieżowego zespołu Fermata. Na pamiątkowej płycie zaśpiewają wszystkie grupy Fermaty. Zabrzmią piosenki z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego oraz dwa utwory a capella. W ramach projektu wykonane zostaną zdjęcia na okładkę płyty i profesjonalne nagranie studyjne.
„Bądź jak Pucherok” to tytuł książki, promującej unikatowy zwyczaj kultywowany w gminie Zielonki. Nad opracowaniem graficznym i koncepcją pracować będzie Paweł Kołodziejski, autor grafiki do gry planszowej „Pucheroki” oraz książeczki „Bądź jak Pucherok”. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki w porozumieniu z CKPiR w Zielonkach.


W ramach zdania „Wystrojone Węgrzce” zostaną zakupione stroje ludowe dla Izby Regionalnej w Zielonkach, które będą udostępniane na potrzeby mieszkańców parafii, w obręb której wchodzą miejscowości: Węgrzce, Bosutów, Boleń. Projekt realizować będzie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki. O nowe stroje krakowskie wzbogaci się też dziecięcy zespół Czerwone Korale, działający przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, które będzie realizować projekt. Będą to stroje krakowskie dla 15 dziewczynek i 8 chłopców. Powyższe operacje mają na celu wsparcie podmiotów działających w sferze ochrony, zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego obszaru objętego wdrażaniem LSR przez LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – II edycja, realizowane w ramach projektu grantowego LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Red. KB

logotypyProjekt

Skip to content