Skip to main content
Drukuj

logo zachariasz

 

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ realizuje projekt pn. Centrum Aktywnego Seniora w Zielonkach, który ma na celu stworzenie miejsca, w którym seniorzy będą mogli się realizować na wielu płaszczyznach życia społecznego i być aktywnymi członkami społeczności gminnej.

 

Utworzenie CAS to skumulowanie różnych form aktywności w jednym miejscu. Realizując nasze przedsięwzięcie chcemy uruchomić takie formy aktywności jak:
1. Centrum Wolontariatu 60+ – miejsce z bazą danych osób starszych zainteresowanych świadczeniem pomocy innym w wolnym czasie oraz stworzenie bazy danych osób potrzebujących pomocy w różnym zakresie.
2. Gminna Rada Seniorów – powołanie gminnej rady seniorów, w skład której będzie wchodzić jedna osoba z każdego sołectwa gminy Zielonki, wydelegowana przez sołtysa danej miejscowości spośród mieszkańców. W skład rady będzie wchodzić 19 członków, w tym trzyosobowy zarząd. Zadaniem rady będzie czynne branie udziału w życiu obywatelskim gminy, funkcja doradcza dla władz gminy oraz reprezentowanie na zewnątrz interesów wszystkich seniorów z gminy Zielonki.
3. Klub 60+ – miejsce spotkań seniorów w ramach zajęć warsztatowych, tanecznych, aktywizacji
umysłowej, dostępem do komputerów i internetu; małą biblioteką utworzoną z książek podarowanych przez seniorów im już niepotrzebnych.
Gminne Centrum Aktywnego Seniora będzie czynne od poniedziałku do piątku po cztery godziny dziennie. Zapraszamy od 1 czerwca 2015 roku (ul. Krakowskie Przedmieście 112 – budynek starego przedszkola) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11.00 do 15.00; wtorki i czwartki od 15.00 do 19.00. Wstęp wolny – zapraszamy.

 

logo zachariasz
Zielonki herb bez tla
logo ckpir nowe
asos logo kolor

 

 

 

 

     
     
Close Menu
Skip to content