Skip to main content
Drukuj

Już po raz 17 nagrodzono wyjątkowych seniorów, którzy wyróżniają się swoimi aktywnościami, pasjami i zaangażowaniem w realizację działań na rzecz seniorów. Podczas uroczystej Gali Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, która odbyła się 23 listopada, wyłoniono laureatów tego konkursu.

– Małopolscy seniorzy to osoby niezwykle aktywne, czemu dają wyraz poprzez uczestnictwo w licznych wydarzeniach o charakterze wojewódzkim, jak i lokalnym organizowanych przez samorządy, czy organizacje pozarządowe. Zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, to tylko niektóre przykłady obszarów, w których przejawia się niegasnąca aktywność seniorów. Pełne uczestnictwo w życiu społecznym jest także możliwe poprzez udział osób starszych w licznych organizacjach senioralnych, klubach seniora, czy też gminnych radach seniorów. Sylwetki seniorów, których dziś poznaliśmy, są przykładem na to, że chęć pomagania, pracy na rzecz drugiego człowieka czy obdarowywania innych swoimi talentami nie zna żadnych ograniczeń. Z takich wzorów powinniśmy korzystać na co dzień – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Pan Józef Plewniak został wyróżniony za aktywną postawę i działalność na rzecz lokalnej społeczności w XVII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” organizowanym przez ROPS Kraków.

Doceniono jego wkład i zaangażowanie w podtrzymywaniu tradycji pucherokowej i Wesela Krakowskiego z Bibic.

Close Menu
Skip to content