Skip to main content
Drukuj

herody1Dwie grupy kolędnicze z gminy Zielonki – Herody z Owczar i Herody z Trojanowic zajęły pierwsze miejsca w przeglądach grup kolędniczych w Miechowie i Chrzanowie. Przeglądy te są równocześnie eliminacjami do najważniejszego konkursu kolędniczego w kraju – Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Zwycięskie zespoły wezmą udział w festiwalu grup kolędniczych na początku lutego.

6 stycznia podczas Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Chrzanowie wystąpiły dwa zespoły z gminy Zielonki: Bibiczanie i Herody z Trojanowic. W Święto Trzech Króli uczestnicy przeglądu przeszli kolorowym korowodem, a w nim m.in. Herody, Diabły, Śmierć; by później na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprezentować swój talent. Komisja powołana przez MOKSiR złożona z etnografów wyłoniła najciekawsze grupy. W przeglądzie mogą brać udział grupy chłopców lub mężczyzn, którzy chodzą po domach z kolędą. Jury brało pod uwagę: strój, tradycyjność tekstów i melodii, rekwizyty, sposób poruszania, mówienia. Te walory doceniono w przypadku Herodów z Trojanowic, które zdobyły pierwsze miejsce i pojadą na występy do Bukowiny Tatrzańskiej.
18 stycznia podczas XVII Małopolskiego i XLV Miechowskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Miechowie zaprezentowała się Grupa Kolędnicza z Owczar oraz Bibiczanie z Bibic. Przegląd został poprzedzony uroczystym korowodem z Małego Rynku do budynku Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Celem przeglądu jest kontynuowanie tradycji ludowego kolędowania, pobudzanie aktywności artystycznej młodego pokolenia, dokumentowanie i rejestrowanie kultury ludowej. W składzie jury znaleźli się: Małgorzata Oleszkiewicz, Krystyna Jasińska i Marcin Durman. Kryteria oceny to m.in. tradycyjność tekstów (dawne teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie) i melodii (najstarsze i mało znane kolędy i pastorałki śpiewane poza kościołem, okolędowania). Zwracano uwagę na strój i rekwizyty – jak prezentują się kolędnicze szaty, ich ozdoby, czapy, maski, czy wykonane zostały wg dawnych wzorów. Jury oceniło także sposób poruszania się, śpiew, mowę prezentowanych postaci. Spośród 11 grup kolędniczych wyróżniono Herody z Owczar, które zdobyły pierwsze miejsce i wezmą udział w konkursie grup kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej.
Gratulujemy także Bibiczanom z Bibic za zajęcie trzeciego miejsca podczas miechowskiego przeglądu.
KB

 

herody2

herody3

herody4

herody5

 

Close Menu
Skip to content