Skip to main content
Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Drukuj

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista ds. promocji, informacji i współpracy w Dziale Promocji, Informacji i Współpracy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: PR, dziennikarstwo, inne kształcące w dziedzinie promocji, ew. inne humanistyczne,

b) umiejętność pisania i redagowania tekstów dziennikarskich (konieczne poprawne i swobodne posługiwanie się językiem polskim, wykluczone osoby z dysgrafią czy dysortografią),

c) znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows i Internetu, szczególnie programów Excel, PhotoShop lub Picasa, podstawy administrowania stron www, ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu Joomla, umiejętność inicjowania i prowadzenia fun page’ów na Facebooku,

d) dyspozycyjność (w zakresie obowiązków obsługa medialna, w tym fotoreporterska, imprez odbywających się po godzinach pracy oraz w soboty i niedziele),

e) podstawowe umiejętności fotoreporterskie,

f) dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych.


2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie dziennikarskie, PR lub w promocji,

b) umiejętność obsługi stron WWW,

c) swobodne posługiwanie się nowymi technologiami informacyjnymi,

d) znajomość samorządu terytorialnego  i funkcjonowania administracji publicznej,

e) umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, samodzielność i dokładność wykonywania powierzonych zadań,

f) umiejętność pracy pod presją czasu,

g) dobra, komunikatywna znajomość języka francuskiego pozwalająca na prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych, oprowadzania delegacji zagranicznych,

h) mile widziany własny samochód do wykorzystania w celach służbowych.


3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   obsługa medialna wydarzeń organizowanych w gminie, tworzenie informacji (w tym dokumentacji fotograficznej) i jej przekazywanie,

b)   przygotowywanie i publikowanie informacji na stronach www administrowanych przez Dział Promocji CKPiR i w czasopiśmie „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”

c)   kontynuacja prowadzenia fun page’ów gminy, Centrum na Facebooku, uruchamianie nowych, okazjonalnych,

d)   współpraca przy kreowaniu i przygotowywaniu publikacji i materiałów promocyjnych dotyczących gminy Zielonki,

e)   działania z zakresu Public Relations:

– współpraca z samorządem lokalnym, lokalną społecznością, organizacjami i instytucjami w zakresie polityki informacyjnej,

– monitoring mediów,

– kreowanie i wyszukiwanie nowych form promocji i informacji oraz ich realizacja,

–   zadania z zakresu współpracy samorządu gminy z partnerami zagranicznymi.


4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) wynagrodzenie według regulaminu wynagradzania CKPiR i taryfikatora płac,

c) miejsce pracy: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki, siedziba działu promocji CKPiR mieści się w budynku Urzędu Gminy Zielonki, ul Krakowskie Przedmieście 116,

d) z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na okres próbny; jeżeli nie będzie zastrzeżeń co do pełnienia funkcji na stanowisku pracy z kolei zostanie nawiązana umowa na czas określony lub nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

g) oryginał kwestionariusza osobowego – pobierz plik

h) dokument potwierdzający tożsamość (przy rozmowie kwalifikacyjnej).

Podpisane dokumenty aplikacyjne składa się drogą pocztową lub osobiście w terminie do dnia 22 listopada 2012 roku w CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W ZIELONKACH ul. ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki, tel.. 12 665 10 47. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Gminy Zielonki i na stronie internetowej Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach.


O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną na wskazany adres e-mailowy lub numer telefonu.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dodatkowych informacji udzielają: kierownik Działu: Małgorzata Kmita-Fugiel lub Iwona Opałka, tel. 12 2850 850 wew. 301


Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach

(-) Marek Płachta

Close Menu
Skip to content