Skip to main content
Aktualności

Ogłoszenie o naborze 2011

Drukuj

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. promocji, informacji i współpracy w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

 

1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: PR, dziennikarstwo, inne kształcące w dziedzinie promocji, ew. inne humanistyczne,
b) umiejętność pisania i redagowania tekstów dziennikarskich (konieczne poprawne i swobodne posługiwanie się językiem polskim, wykluczone osoby z dysgrafią czy dysortografią),
c) znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows i Internetu, szczególnie programów CorelDraw, Power Point, Excel, PhotoShop, podstawy administrowania strony, ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu Joomla,
d) dobra znajomość języka angielskiego.

2.Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie dziennikarskie, PR lub w promocji,
b) umiejętność obsługi stron WWW,
c) swobodne posługiwanie się nowymi technologiami informacyjnymi,
d) podstawowe umiejętności w zakresie fotografii,
e) znajomość samorządu i funkcjonowania administracji publicznej,
f) kreatywność, dyspozycyjność, samodzielność i dokładność; umiejętność przekonywania do swoich pomysłów,
g) mile widziany własny samochód do wykorzystania w celach służbowych.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) działania z zakresu Public Relations,
b) praca „w” i „z” mediami – praca przy tworzeniu i przekazywaniu informacji,
c) publikowanie informacji na stronach WWW i w czasopiśmie „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”,
d) współpraca przy kreowaniu i przygotowywaniu publikacji i materiałów promocyjnych dotyczących gminy Zielonki,
e) kreowanie i wyszukiwanie nowych form promocji i informacji oraz ich realizacja,
f) prowadzenie dokumentacji fotograficznej najważniejszych wydarzeń,
g) współpraca z samorządem lokalnym, lokalną społecznością, organizacjami i instytucjami w zakresie polityki informacyjnej,
h) monitoring mediów,
i) zadania z zakresu współpracy samorządu gminy z partnerami zagranicznymi.

4.Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: 1 etat,
b) wynagrodzenie według regulaminu wynagradzania CKPiR i taryfikatora płac,
c) miejsce pracy: CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W ZIELONKACH ul. ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki, siedziba działu promocji CKPiR mieści się w budynku Urzędu Gminy Zielonki, ul Krakowskie Przedmieście 116,
d) z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na okres próbny; jeżeli nie będzie zastrzeżeń co do pełnienia funkcji na stanowisku pracy, z kolei zostanie nawiązana umowa na czas określony lub nieokreślony.

5.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
f) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
g) oryginał kwestionariusza osobowego (
pobierz plik kwestionariusza),

h) dokument potwierdzający tożsamość (przy rozmowie kwalifikacyjnej).

Podpisane dokumenty aplikacyjne składa się drogą pocztową lub osobiście w terminie do dnia 24 stycznia 2011 r. w CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W ZIELONKACH ul. ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki, tel. 012 665 10 47. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Gminy Zielonki i na tablicach ogłoszeń: CKPiR ul. ks. J. Michalika 2A w Zielonkach oraz  Urzędu Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 w Zielonkach.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną na wskazany adres e-mailowy lub numer telefonu.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowych informacji udzielają: Małgorzata Kmita-Fugiel, Iwona Opałka, tel. 12 2850 850 wew. 301.
Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
Marek Płachta

Close Menu
Skip to content