Skip to main content
Print Friendly, PDF & Email

Za nami LIV Miechowski oraz XXVI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych. „Herody z Zielonek” zajęły II miejsce w kategorii grup dorosłych, a „Herody z Owczar” wracają z Miechowa z wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy!

Skip to content