Skip to main content
Print Friendly, PDF & Email

28 lutego pracownicy CKPiR uczestniczyli w warsztatach pn. „Wprowadzenie do metody portfolio”. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia dorosłych”. Dziękujemy paniom z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za przekazane informacje.

Skip to content