Skip to main content
Drukuj

DSC 0046

Szlak ma długość 37,5 kilometra i prowadzi przez najatrakcyjniejsze zakątki gminy. Na trasie wycieczki zobaczyć można m.in. zamek i kościół w Korzkwi, zespoły dworskie w Garlicy Murowanej i Owczarach, Izbę Regionalną w Bibicach, poaustriackie forty w Bibicach i Zielonkach oraz szereg miejsc widokowych.

Zielonki Hala Sportowa 0,0 – Witkowice, d. prochownia (szlaki nr 2 i 4) 2,9 – Witkowice ul. Dożynkowa (szlaki nr 2, 4, 12) 3,4 – Witkowice Park Leśny – Bibice ul. Parkowa (szlaki 4, 12)) 5,6 – Bibice Izba Regionalna 7,2 – Fort Bibice (szlak nr 12) 7,7 – Fort Zielonki 9,1 (szlak nr 7) – węzeł szlaków za fortem „Zielonki” (szlaki nr 2, 7) 9,4 – Garlica dwór 11,7 – Wola Zachariaszowska centrum (szlaki nr 2, 6) 13,0 – Międzygaj (dolina Naramki; szlak nr 8) 15,2 – Gielniówka 16,0 – Owczary centrum 17,2 – Brzozówka (szlak nr 5) 18,4 – Niebyła droga wojewódzka 20,0 – Dolina Korzkiewki 21,6 – Grębynice (szlaki nr 10, 13)) 22,7 – Korzkiew kościół 23,5 – Korzkiew zamek ( szlaki nr 5, 10, 13) 23,9 – Przybysławice droga wojewódzka 25,5 – Chochół 26,8 – Trojanowice centrum 28,6 – Dolina Prądnika 29,7 – Pękowice 31,0 – Zielonki Hala Sportowa 32,5

 

Szlak o walorach krajobrazowych ukazujący najciekawsze zakątki gminy Zielonki.
Szlak w południowej jego części można zaliczyć do łatwych. Prowadzi niemal równinnym terem pogranicza Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i Bramy Krakowskiej, w której obrębie położony jest Kraków. W północnej części trasę charakteryzują duże różnice wysokości pomiędzy wspomnianymi dolinkami Korzkiewski, Naramki i Prądnika a rozciągającymi się ponad nimi wierzchowinami. Przykładowo przy pokonywaniu doliny Garliczki czekają nas przewyższenia rzędu 40 m, które będziemy pokonywać na dystansie od 350-400 m; doliny Korzkiewki rzędu 80 m na odcinku 1,6 km między Niebyłą (najwyższy punkt trasy szlaku – 400 m n.p.m.) a dnem doliny czy 40 m przewyższenia na dystansie 0,6 km przy wyjeździe z doliny Prądnika do Trojanowic. Ogólnie szlak nie należy do łatwych, a mniejsze lub większe podjazdy spotkamy praktycznie na całej jego trasie. Stąd mniej zaprawieni, biorąc pod uwagę dojazd z Krakowa (najlepiej do Witkowic), a także fakt, że szlak prowadzi odsłoniętymi wierzchowinami, co jest istotne w upalne dni, winni zaplanować sobie odpowiednio skróconą trasę przy wykorzystaniu niżej podanych innych szlaków, w tym szlaków łącznikowych. Na trasie wspomniane jurajskie dolinki oraz dolinka Bibiczanki (Park Leśny w Krakowie Witkowicach), zamek i kościół w Korzkwi, zespoły dworskie w Garlicy Murowanej i Owczarach, Izba Regionalna w Bibicach, poaustriackie forty w Bibicach i Zielonkach, szereg miejsc widokowych m.in. w rejonie Woli Zachariaszowskiej, Międzygaja, Grębynic czy Garlicy Murowanej.

DSC 0241

DSC 0236

 

Skip to content