Skip to main content
Historia Współczesna

Gala nagród samorządowych „Śledzik u Wójta”

Drukuj

Historia „Śledzików u Wójta”

Pierwszy „Śledzik” odbył się 28 lutego 1995 roku w Szkole Podstawowej w Korzkwi. Inicjatorem spotkania był Marek Nawara – pierwszy wójt gminy Zielonki. Wydarzenie miało mieć charakter promocyjny oraz być okazją do spotkania samorządu ze światem biznesu, rodzącego się wtedy polskiego kapitalizmu. Wśród gości nie brakowało również osób zaangażowanych w życie gminy oraz gości reprezentujących najróżniejsze instytucje, z którymi gmina współpracowała, czy włodarzy okolicznych gmin. Wydarzenie posiadało część oficjalną, na której prezentowano informacje o gminie oraz osiągnięcia i sukcesy ostatniego roku. W mniej oficjalnej części miał miejsce pokaz artystyczny. Była to także okazja do rozmów kuluarowych.

Nazwa wydarzenia nawiązuje do dania z ryby, które zapowiadało koniec karnawału i rozpoczęcie Wielkiego Postu. Według tradycji przypadało ono zawsze w przeddzień Środy Popielcowej. O północy podawano wtedy śledzia, którym inaugurowano okres pokuty. Czynność ta przypominała, że nadchodzi chudy czas, a ze stołu znika m.in. mięso.1

Od roku 1998 postanowiono, że w trakcie gali wręczane będą „Śledziki” – nagrody samorządowe gminy Zielonki. Nagroda ta początkowo miała być przyznawana przez Samorządowy Ośrodek Kultury osobom i firmom, które wspierają kulturę w gminie. Laureatem pierwszego „Śledzika” był Krystyn Mielnik.

W międzyczasie Marek Nawara został marszałkiem województwa Małopolskiego oraz otrzymał tytuł „Honorowego Wójta gminy Zielonki”. Tym samym, w 1999 roku nazwa uległa niewielkiej zmianie – „Śledzik u Wójta” stał się „Śledzikiem u Wójtów”. Jak pisano w Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki – „Że w gminie Zielonki, bieda, – nikt nie powie, bo w niej już od grudnia rządzą trzej wójtowie. Jest dwóch pracujących, jeden honorowy.”. Nazwa ta funkcjonowała do roku 2011. W 1999 roku wydarzenie też odbyło się wyjątkowo w Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej.

W 2001 roku nie zorganizowano Śledzika.

Od 2002 roku impreza na stałe przeniosła się z Korzkwi do nowo wybudowanej hali sportowej w Zielonkach. Kolejną zmianą było wprowadzenie prezentacji multimedialnej podsumowywującej wydarzenia i inwestycje od czasu ostatniego Śledzika. Zastąpiła ona wystawy tematyczne i fotograficzne prezentowane dotychczas. Sama nagroda od tej pory była przyznawana „za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach”. Kilka lat później „Śledzik” stał się wyróżnieniem przyznawanym za zasługi na rzecz gminy oraz wkład w jej rozwój.

W roku 2011 po raz pierwszy prezentacja została zamieniona na film, co znacząco podniosło atrakcyjność przekazu. 25 lutego 2020 odbyła się jubileuszowa XXV gala „Śledzika u wójta”.

W latach 2021 i 2022 w związku z panującą wtedy pandemią COVID-19 tradycyjny „Śledzik” się nie odbył. Dział Promocji, Informacji i Współpracy CKPiR w Zielonkach przygotował jednak filmowe podsumowania, które są dostępne w serwisie społecznościowym YouTube – tak samo jak pozostałe filmy prezentowane podczas dotychczasowych gal.

Od 2023 gala ponownie odbywa się w hali sportowej w Zielonkach. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach – spadkobierca i kontynuator tradycji Samorządowego Ośrodka Kultury w Zielonkach.

1 https://czasnaopole.pl/dzis-ostatki-czyli-ostatni-dzien-karnawalu/

XXVII „Śledzik u Wójta”, rok 2024

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XXVII gali:

 1. Szczep Zielony ZHP – na ręce komendant Szczepu Izabelli Sosnowskiej za wsparcie organizacyjne harcerzy jako wolontariuszy podczas imprez organizowanych przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach;
 2. Wiktoria Tłuszcz – za promowanie gminy Zielonki poprzez wystawy swoich obrazów na lokalnych imprezach w gminie Zielonki, jak również w Krakowie;
 3. Marta Kazior w podziękowaniu za 27 lat pracy w gminie Zielonki jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz za zaangażowanie w prowadzeniu wszelkich spraw związanych z wyborami i referendami, jakie miały miejsce na terenie gminy Zielonki;
 4. Artur Nogieć – za wolontaryjne wsparcie swoją grą na akordeonie wielu zespołów, grup i Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Zielonki podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 5. Łukasz Smółka – za realizację dwóch z trzech odcinków nowej Trasy Wolbromskiej, od Krakowa do węzła Północnej Obwodnicy Krakowa, dofinansowanie wozów strażackich, zadań realizowanych w ramach ZIT z Metropolią Krakowską;
 6. Andrzej Adamczyk – za zapewnienie finansowania Północnej Obwodnicy Krakowa oraz dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych tj. rozbudowa dróg gminnych  ul. Leśnej i ul. Zagaje, budowy dwóch budynków garażowych w Węgrzcach, dwóch mostów na Bibiczance i Centrum Medycznego w Zielonkach;
 7. Andrzej Kulig – za realizację inwestycji w Krakowie przy granicach z gminą Zielonki,  w tym nowej linii tramwajowej, przebudowy ul. Pachońskiego oraz Al. 29 Listopada do granicy z Węgrzcami;
 8. Urząd Wojewody Małopolskiego – reprezentowany przez Łukasza Kmitę oraz Krzysztofa Klęczara – za współpracę przy rozliczaniu pozyskanych środków finansowych przez gminę Zielonki na budowę i modernizację dróg i inne inwestycje w ramach Rządowych Funduszy Modernizacji i Przebudowy Dróg;
 9. Zofia Kot w podziękowaniu za aktywizowanie środowiska senioralnego między innymi poprzez prowadzenie Koła Seniora w Węgrzcach, które od ponad 16 lat aktywnie uczestniczy w życiu Węgrzc i całej społeczności gminy Zielonki;
 10. Uniwersytet Osiedla Łokietka na ręce Krzysztofa Olawskiego sołtysa Osiedla Łokietka za powstanie bardzo atrakcyjnej formy integracji mieszkańców Osiedla  Łokietka i mieszkańców gminy Zielonki poprzez organizację wykładów, prelekcji i spotkań z ciekawymi ludźmi;
 11. Barbara Ciryt –  za opisywanie i dokumentowanie wielu wydarzeń mających miejsce w gminie Zielonki na łamach gazety Dziennik Polski;
 12. Chór Psallite Deo – na ręce dyrygentki Pani Marty Przybyły, za 10 lat działalności chóru, który stał się wizytówką gminy Zielonki, za pracę twórczą i nieustający zapał wszystkich członków chóru, którzy swoim zaangażowaniem podtrzymują tradycję chóralną w gminie Zielonki.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 13 luty 2024

XXVI „Śledzik u Wójta”, rok 2023

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XVI gali:

 1. Ryszard Cabała – fotograf, autor wystaw fotograficznych związanych z gminą Zielonki. Za działalność kulturalną na rzecz gminy Zielonki poprzez dokumentowanie oraz promowanie najważniejszych wydarzeń na terenie gminy Zielonki i za darowiznę obrazu Katarzyny Gawłowej dla Gminnej Biblioteki;
 2. Grupa Kolędnicza Herody z Owczar – W podziękowaniu za 10 lat kultywowania barwnego zwyczaju kolędniczego, za promowanie talentami wokalnymi i aktorskimi gminy Zielonki poza jej granicami oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń zwyczaju ludowego charakterystycznego dla powiatu krakowskiego i gminy Zielonki;
 3. Zespół Fermata – na ręce dyrygenta zespołu Anny Roj za 15 lat artystycznej działalności podczas których chór wielokrotnie koncertował oraz promował gminę, za prezentowanie ambitnego i szerokiego repertuaru;
 4. Gmina i Komitet Partnerstwa z Hersin-Coupigny – za 10 lat współpracy z gminą Zielonki podczas których zrealizowano szereg działań zbliżających do siebie zaprzyjaźnione gminy; za przekazane dary dla uchodźców z Ukrainy;
 5. Krzysztof Mokrzycki – za bardzo dobrą roboczą i codzienną współpracę z gminą Zielonki w związku z realizacją Północnej Obwodnicy Krakowa; za wybudowanie boiska treningowego w Zielonkach;
 6. Mateusz Manecki – za charakterystyczne i nowoczesne projekty, które zmieniły trwale wizerunek trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Zielonki i są nierozerwalnie kojarzone z gminą; Szkoła w Przybysławicach, budynek dla Sołectwa Osiedle Łokietka i remiza OSP Bosutów;
 7. Bożena Nowak – za wzorowe zorganizowanie pomocy dla dzieci uchodźców z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Zielonkach, zapewnienie ciekawych zajęć i organizacji wyżywienia; za organizację zajęć na basenie szkolnym dla dzieci i dorosłych po zajęciach szkolnych;
 8. Anna Górka – za wzorowe zorganizowanie pomocy dla dzieci uchodźców z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Bibicach, zapewnienie ciekawych zajęć i organizacji wyżywienia; za organizację zajęć na basenie szkolnym dla dzieci i dorosłych po zajęciach szkolnych;
 9. Regina Styn i Paweł Grabka – za wzorowe zorganizowanie pomocy dla dzieci uchodźców z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Przybysławicach, zorganizowanie pobytu dla rodzin uchodźców oraz ich wyżywienia i zbiórki darów w starej szkole w Korzkwi; za organizację zajęć na basenie szkolnym dla dzieci i dorosłych po zajęciach szkolnych;
 10. Ks. Jan Przybocki – za zaangażowanie bibickiej Parafii w przyjęcie i ugoszczenie uchodźców z Ukrainy we współpracy ze środowiskami społecznymi, prywatnymi, przedsiębiorców i młodzieży; za zorganizowanie CARITAS Bibice;
 11. Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Druhny i Druhowie z gminy Zielonki – za aktywny udział w sytuacjach kryzysowych, pracę społeczną przy ratowaniu dobytku życia oraz pomoc przy zabezpieczeniu licznych imprez w gminie;
 12. Wojciech Pałka – starosta krakowski, za bardzo dobrą współpracę w systemie zarządzania kryzysowego wywołanego pandemią Covid-19, za przyjęcie oraz zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy jaki i zorganizowanie transportów do Ukrainy zebranych w gminie Zielonki darów;
 13. Łukasz Kmita – za bardzo dobrą współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego wywołanego pandemią Covid-19 oraz koordynację i finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Zielonki; za wsparcie finansowe gminnych inwestycji;
 14. Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury, w podziękowaniu za przychylność i przyznanie dofinansowania z rządowych Funduszów dla projektów w gminie Zielonki, które realizują oczekiwania naszych mieszkańców i przyczynią się do lepszej jakości życia;
 15. Mieszkańcy Gminy Zielonki – za olbrzymie serce i zaangażowanie w niesieniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terenie gminy Zielonki; za wysoki poziom szczepień przeciwko Covid-19, dzięki czemu gmina uzyskała nagrodę 1 miliona złotych na sprzęt medyczny.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 21 luty 2023

Filmowe podsumowanie roku 2020 i 2021

Gala się nie odbyła się przez dwa lata z rzędu z powodu pandemii, jednak dział Promocji, Informacji i Współpracy CKPiR w Zielonkach przygotował filmowe podsumowania.

XXV jubileuszowy „Śledzik u Wójta”, rok 2020

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XXV gali:

 1. Zofia Kupiec-Czaplak – przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów od 2015 r., za koordynowanie ważnych dla seniorów inicjatyw, udzielanie społecznie porad prawnych seniorom, reprezentowanie Rady Seniorów poza granicami gminy, działalność w zarządzie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów;
 2. Barbara Stoch, prezes Inwestorskiej Projektowej Spółdzielni Pracy ,,INWESTPROJEKT’’ za całokształt współpracy prowadzonej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkół Podstawowych w Zielonkach i w Bibicach w latach  2017- 2019”, za rzetelne wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i fachową pomoc w prowadzeniu robót budowlanych oraz udział i zaangażowanie w przeglądach gwarancyjnych, szczególnie za dobrą organizację pracy i dyspozycyjność;
 3. Tomasz Gubała – Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za 20 lat pełnych inicjatyw działań profilaktycznych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, takich które przeradzały się w szersze wydarzenia integrujące wiele osób wokół idei Bezpromilowa, ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, w której wzięło udział 104 tys. dzieci, 10 tys. rodziców i 6 tys. nauczycieli w całej Polsce czy utworzenia świetlicy środowiskowej „Rodzinnie w Zielonkach”, za uczynienie z gminy Zielonki kolebki wielu projektów, które zyskały wymiar ogólnopolski, tym samym przyczyniając się do jej promocji;
 4. Wiesław Borek – architekt, planista, wieloletni pracownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Gminy Zielonki, za 23 lata pracy w referacie jako niezastąpiony specjalista od takich zagadnień jak warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego i wiele innych oraz służenie pomocą mieszkańcom obecnym i przyszłym w tym zakresie, za koordynowanie współpracy gminy Zielonki z krakowskimi uczelniami wyższymi w zakresie architektury, za projektowanie wielu miejsc odpoczynku i rekreacji oraz za legendarną cierpliwość do pytających i troskę o dobro gminy Zielonki;
 5. Renata i Zbigniew Słopieccy – wieloletni sponsorzy Rajdu Rowerowego po Gminie Zielonki, właściciele firmy Axer Sport i Axer Bike, prywatnie mieszkańcy gminy Zielonki, za wspieranie organizacji największej gminnej imprezy sportowej nagrodami oraz pomocą techniczną;
 6. Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej za realizację projektu “Małopolski e-Senior” w formie bezpłatnych szkoleń komputerowych dla seniorów z terenu gminy Zielonki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego od marca 2018 r. do sierpnia 2019 r., którego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, również z użyciem tabletu, który po szkoleniu nieodpłatnie otrzymał każdy uczestnik;
 7. Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu za realizację projektu “Małopolska Szkoła Tradycji ” w formie warsztatów tradycyjnych zawodów i rękodzieła artystycznego prowadzonych przez artystów – rzemieślników, a zorganizowanych m.in. dla mieszkańców gminy Zielonki w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, dzięki którym tradycyjny haft krakowiaków zachodnich, według wzoru od Zielonek, zyskał szeroką promocję i nowych adeptów;
 8. Stowarzyszenie „Barwy Ziemi”, Jolanta i Wolfgang Hoferowie za powołanie do życia minimuzeum dawnych narzędzi w starej chacie, czyli „Muzeum Hebla” w Przybysławicach, inicjatywę warsztatów tematycznych dla uczniów o narzędziach sprzed mechanizacji, działania na rzecz młodzieży, współpracę z innymi organizacjami, w tym Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” i w jej ramach organizowanie na korzkiewskiej łące warsztatów lepienia z gliny dla dzieci;
 9. Janusz Blamowski – filmowiec i podróżnik, autor prawie 200 reportaży o gminie Zielonki, od 10 lat współpracujący z gminą Zielonki, autor filmów prezentowanych na śledzikach od 2011 roku, za promowanie gminy poprzez dokumentowanie najważniejszych momentów jej działalności, za innowacyjność, dobre pomysły jak np. poznanie z fundacją ARTica, z którą współpraca zaowocowała już szlakiem murali, oraz za wykłady o podróżach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zielonkach;
 10. Grupa kolędnicza Herody z Zielonek – za 25 lat kultywowania barwnego zwyczaju kolędniczego, za promowanie talentami wokalnymi i aktorskimi gminy Zielonki poza jej granicami oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń zwyczaju ludowego charakterystycznego dla powiatu krakowskiego i gminy Zielonki;
 11. Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, w podziękowaniu za przyznanie maksymalnego możliwego dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych dla oczekiwanych społecznie połączeń komunikacyjnych w gminie Zielonki: w Korzkwi przebudowy drogi i mostu w rejonie szkoły i bazy harcerskiej oraz budowy drogi z Dziekanowic do ośrodka zdrowia w Batowicach;  a także kluczowej inwestycji komunikacyjnej dla Krakowa i gmin okolicznych: wiaduktu w Batowicach, którą realizuje obecnie Powiat Krakowski; za niezmienną od lat życzliwość i pamięć o gminie Zielonki.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 25 luty 2020

XXIV „Śledzik u Wójta”, rok 2019

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XXIV gali:

 1. Ekipa gospodarcza Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki: Maciej Skwara i Marek Rajtar  – strażacy-ochotnicy oraz Tomasz Dura, pracownik Przedszkola Samorządowego w Zielonkach,  dzięki którym udało się szybko zareagować na pożar wentylatora w szkole w Zielonkach – za profesjonalizm, czujność, dbałość o bezpieczeństwo innych, w tym najmłodszych;
 2.  Helena Wiśniewska, wieloletnia radna gminy Zielonki, pełniąca w latach 2014-2018 funkcję przewodniczącej komisji budżetowej Rady Gminy – za pracę na rzecz gminy i sołectwa Przybysławice, z gratulacjami za zdobycie największej liczby głosów w plebiscycie Gazety Krakowskiej Samorządowiec Małopolski spośród radnych gminy Zielonki VII kadencji;
 3.  Szczep Zielony Chorągwi Krakowskiej ZHP na ręce komendant Agnieszki Sosnowskiej – za nieocenioną pomoc wolontaryjną przy organizacji wielu wydarzeń w gminie, prężną działalność harcerską, w tym wychowawczą młodzieży, promocję gminy poprzez organizację w 2018 roku inauguracji roku harcerskiego Chorągwi Krakowskiej m.in. na terenie gminy Zielonki;
 4. Koło Przyjaciół Brzozówki na ręce przewodniczącej Karoliny Kmiecik-Jusięgi – za 10-letnią działalność na rzecz Brzozówki i gminy Zielonki, liczne, ciekawe inicjatywy, reprezentowanie gminy w konkursach kulinarnych i świetne w nich wyniki oraz za współpracę z instytucjami gminnymi, w tym szkołą w Korzkwi;
 5. Reprezentacyjna Orkiestra „Wola” przy OSP w Woli Zachariaszowskiej i jej kapelmistrz Lech Wnuk – za 25 lat działalności artystycznej, wysoki poziom artystyczny, reprezentowanie gminy w kraju i za granicą, zachęcanie młodzieży do edukacji muzycznej oraz rozwijanie umiejętności dzięki realizacji projektów grantowych, a także integrację mieszkańców Woli Zachariaszowskiej;
 6. Profesor Mirosław Herbowski, inicjator festiwalu Muzyczna Korzkiew – w 40-lecie działalności artystycznej, za pamiętanie o małej ojczyźnie – gminie Zielonki – i angażowanie przyjaciół, rodziny i sąsiadów w rokrocznie organizowany Letni Festiwal Muzyczny Korzkiew przy jednoczesnym promowaniu muzyki na scenach całego świata;
 7. Anna Madej, członkini Koła Gawędziarzy i Śpiewaków z Grębynic, dwukrotna zwyciężczyni konkursu Godki Krakowskiej – za reprezentowanie gminy Zielonki i propagowanie kultury ludowej gminy i kultywowanie podkrakowskiej gwary, za humor i talent do wprawiania słuchaczy w dobry nastrój;
 8. Maria Wroniewicz-Rams, członkini stowarzyszenia „Perła Pękowic” – za publikację „Z biegiem lat, z biegiem Prądnika, czyli ze wspomnień Pucheroka” wydaną w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, za przypomnienie o historii małej ojczyzny, gminy Zielonki, promowanie gminy i młodych adeptów plastyki, a także za inicjowanie wydarzeń realizowanych w stowarzyszeniu i zdobywanie na nie środków;
 9. Kasper Jakubowski i fundacja „Dzieci w naturę” – za przybliżanie mieszkańcom gminy zalet półdzikiego skweru na Marszowcu w Zielonkach, zachętę do działań ekologicznych, dbania o naturę i rodzinnego spędzania czasu na łonie przyrody oraz uatrakcyjnienie promocji projektu wymiany pieców w gminie Zielonki;
 10. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach – za projekt „Zjednoczeni w Niepodległej”, na które uzyskało prawie 60 tys. dofinansowania z programu „Niepodległa” za przypomnienie w różnorodny i atrakcyjny sposób, że odzyskanie niepodległości przez Polskę 100 lat temu oznaczało dla mieszkańców dzisiejszej gminy Zielonki, żyjących wcześniej w dwóch zaborach, zjednoczenie w wolnej Polsce; m.in. poprzez dwie gry terenowe, rajd rowerowy, ścieżkę edukacyjną, książeczką dla dzieci i koncert patriotyczny oraz z okazji 40-lecia działalności na rzecz kultury w gminie Zielonki;
 11. Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki – za reprezentowanie gminy podczas wydarzeń folklorystycznych, w paradach i konkursach, kultywowanie tradycji stroju krakowskiego i krakowskiej muzyki, współpracę z młodzieżą poprzez akompaniowanie zespołowi Folklove;
 12. Lemtech Konsulting na ręce prezesa Zbigniewa Jędrzejewskiego – za profesjonalne i skuteczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz związanych z rozszerzeniem trzech projektów wodociągowo-kanalizacyjnych Gminy Zielonki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki-kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka oraz Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – III i IV etap o łącznej wartości 91 mln zł;
 13. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska na ręce dyrektora biura Daniela Wrzoszczyka – za pomoc przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działania integracyjne, współpracę gmin w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego;
 14. Tadeusz Trzmiel – za wieloletnią współpracę z gminą Zielonki w czasie sprawowania funkcji wiceprezydenta miasta Krakowa, w dziedzinie publicznego transportu aglomeracyjnego oraz połączenia sieci wodno-kanalizacyjnej gminy Zielonki z siecią krakowską, a także przychylność dla rozwoju połączeń drogowych na styku gminy i miasta.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 5 marca 2019

XXIII „Śledzik u Wójta”, rok 2018

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XXIII gali:

 1. Maria Pahl – mieszkanka Brzozówki, pedagog, wieloletnia dyrektor szkoły w Korzkwi i społecznik, przewodnicząca przez 10 lat Kołu Przyjaciół Brzozówki za inicjatywy integrujące społeczność miejscowości, współpracę z samorządem gminy, instytucjami kultury, promowanie działalności kulturalnej i artystycznej mieszkańców sołectwa poprzez wystawy, organizację spotkań i pikników;
 2. Jan Kiersnowski – radny I kadencji odnowionego po 1989 r. samorządu gminy, mieszkaniec Brzozówki, współtwórca komitetów obywatelskich, społecznik, zaangażowany w życie sołectwa i parafii; autor książki „Moje życie w przemianach”, w której ukazał proces zmian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych w powojennej Polsce;
 3. Władysław Kućmierczyk – prezes Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego, sportowiec i artysta kabaretowy, obchodzący 60. rok działalności kulturalnej i sportowej; dwukrotny zdobywca tytułu Superseniora w Ogólnopolskim Wielobojowym Turnieju Mistrzów TKKF, zdobywca I miejsca w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów w kat. 80+ w tenisie ziemnym za promocję sportu wśród młodzieży i organizację ligi gminnej tenisa stołowego;
 4. Piotr Pątko – za inicjatywę organizacji biegów „Tropem Wilczym” w Bibicach, które od 2016 r. są częścią ogólnopolskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i cieszą się
  coraz większym powodzeniem; za zainteresowanie mieszkańców gminy Zielonki tą formą oddania hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego;
 5. Maria Rapacz – projektant dróg i ścieżek rowerowych w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, za przygotowanie dokumentacji do dwóch projektów ZIT – odcinka ścieżek rowerowych w gminie Zielonki i modernizacji drogi powiatowej od Węgrzc do Batowic, przygotowanie materiałów do nowej decyzji środowiskowej w sprawie Północnej Obwodnicy Krakowa wraz z uzyskaniem tej decyzji i obronienie jej zapisów przed organami odwoławczymi umożliwiające dalsze procedowanie inwestycji;
 6. Ligia Jaszczewska – prezes Fundacji ARTica, za zainteresowanie młodzieży różnorodnymi przejawami sztuk artystycznych poprzez realizację w gminie Zielonki Festiwalu Graffiti i Sztuk Młodzieżowych przez dwa kolejne lata, czego efektem jest też pierwsza galeria prac streetartowych w gminie, złożona z muralu w Parku Wiejskim w Zielonkach, muralu na szkole w Bibicach i malowidła w pracowni patrona szkoły Stanisława Wyspiańskiego;
 7. Cheerleaderki 30+ Złota Atiga – na ręce trener Agaty Drwal, za sportową wytrwałość, która doprowadziła do tytułu Mistrzyń Polski, czyli zwycięstwa w kwietniu 2017 r. w Mistrzostwach Polski Cheerleaders 2017 w Łochowie w kategorii 30+ i zdobycie Grand Prix Polski Cheerleaders 2017 podczas Otwartego Mazowieckiego Turnieju Cheerleaders w Garwolinie, a także reprezentowanie gminy Zielonki wspólnie z zielonecką orkiestrą dętą podczas Międzynarodowego Przeglądu Orkiestr Dętych i Mażoretek w Pecs na Węgrzech;
 8. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki – za projekt „Powietrze na wagę złota”, edukującego społeczność gminy Zielonki, głównie młodzież, nt. ochrony powietrza, inicjującego działający obecnie monitoring jakości powietrza w gminie w postaci sieci 42 czujników Airly; za działalność pożytku publicznego, zachęcanie do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji i stowarzyszeń wzbogacających ofertę zajęć dla młodzieży, wspierających działalność i integrację mieszkańców;
 9. Beata Pieńkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach, za zaangażowanie w organizację wydarzeń Roku Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki, konkursów dot. twórczości artysty dla uczniów wszystkich szkół w gminie Zielonki, współorganizację Festiwalu Graffiti i Sztuk Młodzieżowych i inne inicjatywy, które złożyły się na kalendarz ciekawych wydarzeń Roku Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki;
 10. Alicja Rużycka-Bogacz – psycholog pracujący w punkcie konsultacyjnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach; za oddanie na rzecz osób potrzebujących pomocy, za organizację wraz ze swoimi przyjaciółmi pomocy dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Zielonki;
 11. Zespół Fermata – na ręce kierownik zespołu Anny Roj za 10 lat działalności, podczas których chór rozrósł się do ponad 80-osobowego zespołu, za szereg sukcesów i promowanie gminy podczas konkursów i występów, za radość muzykowania, którą daje młodzieży z gminy Zielonki i za artystyczną ucztę dla słuchaczy;
 12. Wojciech Pałka – starosta powiatu krakowskiego, za dotychczasową współpracę w zakresie porozumień i przygotowania dokumentacji dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy drogach powiatowych i przekazanie działki Skarbu Państwa nr 1507 przy ul. Lawendowej w Zielonkach na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki. – Nagrodę traktuję jako zobowiązanie, ale i wyróżnienie dla całego powiatu i mojego poprzednika, bo jestem kontynuatorem dobrej współpracy w tej kadencji samorządu. Przed nami dalszy ciąg tej współpracy, budowa wiaduktu w Batowicach – wielka inwestycja, którą będziemy realizować razem – mówił starosta Wojciech Pałka po odebraniu nagrody;
 13. Zarząd Województwa Małopolskiego – na ręce wicemarszałka Wojciecha Kozaka, za pozytywne rozstrzygnięcie wszystkich projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych m.in. za środki na wymianę pieców, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, budowę ścieżek rowerowych i modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych w gminie Zielonki oraz wsparcie projektu wyznaczenia szlaku Stanisława Wyspiańskiego w ramach programu Małopolska Gościnna. – Gmina Zielonki jest liderem w realizacji Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza, jest też w 85 procentach skanalizowana, życzyłbym sobie, żeby choć połowa gmin Małopolski osiągnęła ten wynik. Gmina Zielonki wie, gdzie sięgnąć, by pomnożyć każdą złotówkę na inwestycje. Tego ci, wójcie, gratuluję – powiedział wicemarszałek województwa Małopolskiego Wojciech Kozak dziękując za nagrodę;
 14. Piotr Ćwik, wojewoda małopolski – za wsparcie przy przyznawaniu gminie środków z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i zaangażowanie na rzecz pozyskania działki nr 1507 przy ul. Lawendowej w Zielonkach na rzecz gminy Zielonki od Skarbu Państwa. – W gminie Zielonki dzieje się bardzo wiele, a efekty działalności można zobaczyć będąc w gminie, bądź przez nią przejeżdżając. Wójt jest kapitanem statku, który nadaje ton, jednak sam nie dałby rady, gdyby nie miał za sobą potężnego wsparcia ludzi, którzy na co dzień pracują na to, by gmina Zielonki prężnie się rozwijała. Stąd gratulacje należą się całej wspólnocie samorządowej – mówił wojewoda Ćwik odbierając nagrodę;
 15. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury – w podziękowaniu za wprowadzenie do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa, zlecenie dokumentacji rozszerzającej program funkcjonalno-użytkowy oraz ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę POK oraz szeroką współpracę z gminą Zielonki. – Gdy dziś słyszymy tytuł inwestycyjny „Północna Obwodnica Krakowa” to jest to nasza wspólna nagroda, wspólne wyróżnienie samorządu gminy Zielonki, samorządu powiatu krakowskiego i samorządu województwa małopolskiego i wszystkich, którzy rzetelnie przykładali się do tego, by ta inwestycja mogła powstać. Dzisiaj jesteśmy na etapie przetargu i mam nadzieję, że w połowie roku podpiszemy umowę w systemie zaprojektuj- -wybuduj, a wówczas nic nie będzie w stanie tego procesu odwrócić – mówił minister Adamczyk, dziękując za nagrodę;
 16. Ryszard Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy Zielonki – nagrodę otrzymał z rąk wójta gminy Zielonki – za 15 lat przewodniczenia Radzie Gminy Zielonki, w 25. roku bycia radnym, za zaangażowanie społeczne na rzecz różnych inicjatyw kulturalnych, w tym podtrzymywanie tradycji kolędniczej.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 13 luty 2018

XXII „Śledzik u Wójta”, rok 2017

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XXII gali:

 1.  Józef Plewniak – społecznik, wykładowca Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, za przygotowanie i reżyserię przedstawienia „Wesele krakowskie z Bibic” zaprezentowanego z okazji 850-lecia miejscowości wg scenariusza regionalisty Henryka Banasia i pracę w komitecie obchodów 850-lecia Bibic;
 2. Ryszard Cabała – fotograf i wykładowca Szkoły Kreatywnej Fotografii w Krakowie oraz członek Krakowskiego Klubu Fotograficznego za współpracę od 2010 roku z Biblioteką Publiczną
  w Zielonkach, za nieodpłatne fotografowanie podczas plenerów fotograficznych zabytkowych strojów krakowskich z Zielonek z XIX/XX w., będących w zbiorach Izby Regionalnej oraz za prezentowanie zdjęć z gminy Zielonki podczas wystaw;
 3. Ośrodek Harcerski w Korzkwi Fundacji Kształcenia i Wypoczynku – na ręce prezesa Pawła Grabki, za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci kolonii i półkolonii oraz nowe inicjatywy na trasach turystycznych gminy Zielonki, jak restauracja w sąsiedztwie Orlego Gniazda – Zamku w Korzkwi;
 4. Klub Wolontariatu POMAGAMY z Zespołu Szkół w Korzkwi – na ręce nauczycielek: Anny Bełzowskiej, Małgorzaty Kruczek i Anny Kamińskiej – za działania wolontariackie i współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami takimi jak „Bądźcie z nami”, Fundacja Anny Dymnej, WOŚP, a także z Kołem Przyjaciół Brzozówki, przedszkolami z terenu gminy Zielonki, gdzie zawsze można liczyć na ich pomoc i zapał, z podziękowaniami również dla rodziców wspierających uczniów w działalności charytatywnej;
 5. Anna Gzyl – starszy bibliotekarz filii Biblioteki Publicznej w Węgrzcach – od 1981 roku związana z tą instytucją kultury – za organizację wydarzeń kulturalnych promujących czytelnictwo,
  takich jak Dyskusyjny Klub Książki w Węgrzcach, współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz propagowanie wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim;
 6. Ryszard Gaczoł – wieloletni komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, za współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zielonki i działania na rzecz
  bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zielonki;
 7. Komitetów Organizacyjnych Światowych Dni Młodzieży na terenie gminy Zielonki z Bibic, Zielonek, Korzkwi, Węgrzc, Woli Zachariaszowskiej, Raciborowic i Giebułtowa za wkład pracy włożony w ugoszczenie na terenie gminy Zielonki ponad 2 tys. pielgrzymów, za współpracę z gminą Zielonki przy organizacji ich pobytu i zadbanie o to, by wynieśli jak najlepsze wspomnienia z gminy Zielonki;
 8. Pelagia Opalska – inspektor w Urzędzie Gminy Zielonki, dobry duch Urzędu Gminy, za wieloletnią pracę w szczególnie trudnych warunkach, w sekretariacie, za ogromną wiedzę oraz stalowe nerwy i życzliwość zarówno dla petentów, jak i urzędników i pracodawców.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 28 luty 2017

XXI „Śledzik u Wójta”, rok 2016

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XXI gali:

 1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zielonkach na ręce prezes Krystyny Zabiegaj za 70 lat działalności na terenie gminy Zielonki, za rozwój spółdzielczości, działanie na rzecz przedsiębiorców w gminie, a także wspieranie gminnych przedsięwzięć kulturalnych;
 2. Firma Budowlana Rosa, na ręce właścicieli Urszuli Rosy i Tomasza Rosy, generalny wykonawca projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – III etap w zakresie budowy
  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” za solidność, rzetelność oraz terminową realizację blisko 21,5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w niecałe 9 miesięcy oraz wykonanie po robotach nawierzchni asfaltowej na około 7 km dróg;
 3. Firma Budowlana Majerczak, na ręce prezesa Krzysztofa Majerczaka, generalny wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Krakowskie Przedmieście w Zielonkach od granicy z miastem Krakowem do ul. Paryskiej; za solidną i rzetelną realizację sieci kanalizacji sanitarnej w trudnych warunkach terenowych (została wybudowana w całości w technologii bezwykopowej przy przegłębieniu nawet do 4,5 m) oraz za wzorową koordynację prowadzonych robót z troską o bezpieczeństwo;
 4. Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew, w osobach prof. Mirosława Herbowskiego i Roberta Sipiora – za zainicjowanie na terenie gminy Zielonki znaczącego wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Letni Festiwal Muzyczna Korzkiew” i kontynuowanie od czterech lat organizowania w kościele parafialnym tegoż Letniego Festiwalu, dzięki któremu w każdą niedzielę wakacji melomani mają możliwość nieodpłatnego udziału w koncertach muzyki klasycznej na najwyższym światowym poziomie. Tylko w roku 2015 koncertów wysłuchało około 1,5 tys. osób;
 5. Romuald Zaniewski – za wkład w rozwój gminy Zielonki w latach 1995–2015, ogromne zaangażowanie zarówno osobiste, jak i zawodowe, polegające m.in. na inspirowaniu i wprowadzeniu w życie gminy Zielonki wielu nowatorskich rozwiązań, takich jak m.in. segregacja odpadów u źródła (już w 1998 roku), pomysł wytyczenia szlaków rowerowych gminy Zielonki; jak również pracę zawodową na rzecz gminy, najpierw jako kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, następnie kierownik referatu dróg i infrastruktury sieciowej, a w latach 2010–2015 prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych;
 6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja na ręce rektora prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady – za realizowanie na terenie gminy i we współpracy z gminą wielu projektów: m.in. „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego” z podziękowaniami dla prof. dr. hab. inż. Kazimierza Klimy – koordynatora ds. naukowych realizowanego na terenie gminy Zielonki projektu i mgr. inż. Jerzego Jaskierni – kierownika tegoż projektu; jak również za powołanie „Instytutu Truskawki” w Garlicy Murowanej na terenie gminy Zielonki dla dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa prof. dr. hab. inż. Stanisława Mazura i dr. hab. inż. Moniki Bieniasz z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa z Katedry Sadownictwa;
 7. Kazimierz Czekaj, radny województwa małopolskiego – za skuteczny lobbing na rzecz wpisania zachodniej obwodnicy Zielonek do Małopolskiego Programu Inwestycyjnego, czego skutkiem jest gwarancja finansowania dokumentacji projektowej tej inwestycji w Małopolskim Programie Inwestycyjnym, oraz często okazywane wsparcie i życzliwość dla spraw gminy Zielonki;
 8. Tadeusz Trzmiel, wiceprezydent Krakowa – za zakończoną w 2015 roku 12-letnią współpracę na rzecz połączenia sieci wodno-kanalizacyjnej gminy z siecią Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, współpracę w ramach Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w dziedzinie publicznego transportu aglomeracyjnego oraz przychylność dla rozwoju połączeń drogowych na styku gminy i miasta.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 9 luty 2016

XX „Śledzik u Wójta”, rok 2015

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XX gali:

 1. Zofia Kot, przewodnicząca Koła Emerytów w Węgrzcach – nominowana w 2014 roku do tytułu „Poza stereotypem – senior roku 2013” w plebiscycie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, za działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców Węgrzc będących na emeryturze;
 2. Jacek Pietrzyk – pomysłodawca i realizator wielu edukacyjnych programów ekologicznych (realizowanych w gminie Zielonki i na terenie gmin Korony Północnego Krakowa), na których realizację sam zdobywa pieniądze;
  entuzjasta zastosowania ekologii w życiu codziennym; w podziękowaniu za współtworzenie ekologicznych sukcesów Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki;
 3. Dariusz Dreżewski (Manufaktura Sportu) oraz Zbigniew Leś (Centrum Rodzinki) i Zespół Szkół w Zielonkach na ręce dyrektor Bożeny Nowak – za inicjatywę i organizację pierwszego Biegu Rodzinnego w Zielonkach, w którym wzięło udział 120 biegaczy oraz dzieci i młodzież w biegach sztafetowych. Celem biegu była promocja wspólnej, rodzinnej aktywności sportowej oraz szlaków turystycznych gminy Zielonki;
 4. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie na ręce prezesa zarządu Leszka Tytko – za pomoc udzieloną Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji przy organizacji rajdu rowerowego odbywającego się na terenie gminy Zielonki w 2014 r., w którym wzięło udział ponad 800 osób;
 5. Stefan Łysek – za zainicjowanie i podtrzymywanie idei spotkań brydżowych, najpierw w Zielonkach, a obecnie w Bibicach, jako sposobu na mądre spędzanie czasu oraz jako wieloletni działacz sportowy za nieustanne promowanie ideałów sportowych, których wtorkowy brydż w Bibicach jest jednym z przejawów;
 6. Zarząd TS Węgrzce na ręce wiceprezesa Piotra Adamczuka – za wzorcowe utrzymanie terenów komunalnych i realizację projektu utworzenia placu zabaw przy pętli autobusowej w Węgrzcach;
 7. Anna Korzeniowska, autorka innowacji pedagogicznej „Wszystko po krakowsku”, nauczycielka SP nr 130 w Krakowie – za propagowanie na terenie Krakowa zwyczajów Pucheroków i Herodów, kultywowanych na terenie gminy Zielonki, które zaowocowało przygotowaniem uczniowskiej grupy kolędniczej Herodów i jej występem na deskach teatru Groteska;
 8. Justyna Górzyńska, właścicielka restauracji Malinowy Anioł w Zielonkach – za zapał i entuzjazm w wykreowaniu nowego miejsca kulinarnych spotkań na mapie Zielonek, jakim jest restauracja Malinowy Anioł; jak również za patriotyzm lokalny przejawiający się promowaniem gminy i jej walorów turystycznych, za co została wyróżniona m.in. w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2014”;
 9. Grupa Gawędziarzy i Śpiewaków z Grębynic na ręce Celiny Gajewskiej – w podziękowaniu za promocję gminy Zielonki poza jej granicami, m.in. na Festiwalu Godki Krakowskiej w Iwanowicach, Przeglądzie Pastorałek w Krzeszowicach, za pielęgnowanie i rozwijanie pasji oraz zarażanie nimi sąsiadów;
 10. Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic na ręce prezes Lidii Marii Jedlińskiej – za wiele cennych inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności, mających na celu integrację mieszkańców i ochronę dziedzictwa kulturowego miejscowości, m.in. reaktywację zapomnianych już tradycji i zwyczajów oraz organizację warsztatów rękodzieła artystycznego i szkoleń;
 11. Orkiestra Korzkiew na ręce kapelmistrza Michała Kwiatkowskiego – z okazji jubileuszu 100 lat istnienia orkiestry założonej przez krakowskiego kompozytora, króla marszów Edwarda Maja oraz w uznaniu za rozwój orkiestry dokonany w ostatnich latach;
 12. Biblioteka Publiczna w Zielonkach na ręce dyrektora Mariusza Zielińskiego – za realizację cennej inicjatywy powstania drugiej już w gminie Zielonki Izby Regionalnej, która zgromadziła pamiątki ofiarowane przez mieszkańców Zielonek dokumentujące życie podkrakowskiej wsi: zabytkowe obrazy, figury sakralne, przedmioty codziennego użytku i stroje krakowskie;
 13. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na ręce dyrektora Marka Płachty – za realizację projektu „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki”: oznakowanie szlaków rowerowych, przygotowanie miejsc spoczynkowych dla turystów, uruchomianie strony internetowej oraz wydanie mapy przewodnika rowerowego, a przede wszystkim za organizację największej imprezy w gminie – rajdu rowerowego, w którym wzięło udział 800 osób.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 17 luty 2015

XIX „Śledzik u Wójta”, rok 2014

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XIX gali:

 1. Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Zielonki na ręce komendanta gminnego OSP Jana Palimąki – za wieloletnią bezinteresowną służbę mieszkańcom, a szczególnie w roku 2013 podczas sytuacji kryzysowych i zdarzeń powodziowych;
 2. Zarząd Powiatu Krakowskiego na ręce starosty Józefa Krzyworzeki – za współpracę przy projekcie skutkującym wykonaniem remontu dróg powiatowych łączących Zielonki z Bibicami i Krakowem w ramach tzw. schetynówek;
 3. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na ręce dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. dr hab. Krzysztofa Ostrowskiego – za realizację wieloletniej współpracy z gminą w ramach projektu obejmującego przeprowadzenie prac badawczych, szkoleniowych, jak również koncepcyjnych i projektowych oraz ekspertyz;
 4. Stowarzyszenie Korzkiew na ręce członka zarządu Gabrieli Kotulskiej – za ciekawe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności oraz obronę najatrakcyjniejszych przyrodniczo i turystycznie terenów gminy Zielonki, czyli protest przeciwko planom koncepcji drogi Kraków-Pyrzowice mającej przebiegać m.in. przez otulinę Ojcowskiego Parku Narodowego;
 5. Katarzyna Broniatowska (statuetkę odebrała Maria Broniatowska – mama nagrodzonej) – za ubiegłoroczne sukcesy sportowe: brązowy medal podczas halowych mistrzostw Europy w biegu na 1500 m w 2013 roku oraz już tegoroczne: złoty medaln w biegu na 1500 m podczas halowych Mistrzostw Polski w Sopocie oraz brązowy medal w biegu na 800 m zdobyty podczas tych samych mistrzostw;
 6. Grupa kolędnicza Herody z Owczar na ręce kierownika zespołu Ryszarda Krawczyka – za stworzenie w miejscowości grupy kolędniczej oraz wytrwałą pracę skutkującą III miejscem podczas XV Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych;
 7. Grupa Przyjaciele na ręce Ewy Kruczek i Marty Żylskiej – za integrację lokalnej społeczności w celu podtrzymywania dziedzictwa kulturalnego okolicy oraz kultywowanie tradycji kolędowania w swojej miejscowości;
 8. Grupa Cheerleaders, działająca przy CKPiR w Zielonkach (dyplom w zastępstwie instruktorki zespołu Katarzyny Gazdy odebrała członkini zespołu) – za
  liczne sukcesy zespołu, jak i duetów dziewcząt w 2013 roku, m.in. w mistrzostwach Polski w Lesznie i podczas XI Gdyńskiego Turnieju Cheerleaders;
 9. Ewa Huczek-Głębocka, lekarz rodzinny, prowadząca gabinet w Węgrzcach – w podziękowaniu za wieloletnią opiekę nad pacjentami z terenu gminy Zielonki;
 10. Strażak-ochotnik Mirosław Kwasek – inicjator powstania i opiekun istniejącej od roku młodzieżowej drużyny pożarniczej, składającej się z 13 osób w wieku 12–16
  lat, jak również sponsorowanie sprzętu pożarniczego dla OSP Grębynice;
 11. Strażak-ochotnik Jan Trela z Garlicy Murowanej – za podejmowane przez niego działania na rzecz OSP w Garlicy Murowanej, ofiarną pracę przy remontach remizy strażackiej oraz wzorową pracę konserwatora sprzętu pożarniczego;
 12. Zbigniew Majka, mieszkaniec Zielonek, właściciel warsztatu samochodowego, pracodawca dla dwóch strażaków-ochotników z jednostki OSP Zielonki – za wsparcie zieloneckiej OSP polegające na częstym zwalnianiu swoich pracowników, będących równocześnie druhami, gdy są potrzebni do akcji oraz pomoc przy remontach i naprawianiu pojazdów pożarniczych OSP Zielonki;
 13. Firma MPRI Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Krakowie na ręce prezesa zarządu Zbigniewa Jabłońskiego – generalny wykonawca szlaków rowerowych w ramach projektu „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez gminę Zielonki” za dobrą współpracę przy realizacji trudnego zadania;
 14. Firma MALBUD na ręce właściciela Michała Malika (w zastępstwie odebrał brat Rafał Malik) – za wzorcowe wykonawstwo wielu inwestycji odwodnieniowych na terenie gminy.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 4 marca 2014

XVIII „Śledzik u Wójta”, rok 2013

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XVIII gali:

 1. Andrzej Chlebowski – za promowanie gminy Zielonki i wydarzeń w niej organizowanych pięknymi, bezinteresownie użyczanymi, fotografiami;
 2. Artur Nogieć – za wieloletnią aktywność w życiu społecznym gminy; za oprawę muzyczną spotkań, występów m.in. grupy „Herody” z Trojanowic i goszczenie uczestników
  dożynek parafii Wola Zachariaszowska w swoim domu;
 3. Agnieszka i Michał Jurkiewiczowie – za promocję naszej gminy poprzez realizację teledysków zespołu „Śrubki” w plenerach gminy Zielonki, z udziałem mieszkańców przysiółka Chochół, za ogromną pracę jaką wykonała pani Agnieszka w muzycznym edukowaniu uczniów szkoły w Woli Zachariaszowskiej;
 4. Jan Chodziński – za wystawienie wg swojego oryginalnego zamysłu „Małopolskich Jasełek” przy parafii w Węgrzcach, wraz z kilkoma pokoleniami mieszkańców Węgrzc oraz instytucjami;
 5. grupa kolędnicza „Herody” z Zielonek – za siedemnastoletnie kultywowanie barwnego zwyczaju kolędowania w Zielonkach Wojciech Karwat, kierownik grupy, radny powiatu, zadedykował nagrodę niedawno zmarłemu Romanowi Miśkiewiczowi, związanemu z grupą;
 6. Joanna Kubik – za przygotowanie wniosków dla Towarzystwa Sportowego Węgrzce z zakresu małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie okalnych strategii rozwoju” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – na budowę boiska i placu zabaw w rejonie pętli autobusowej w Węgrzcach;
 7. Stefan Roehr – za szlachetny gest wsparcia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bibic;
 8. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie – za zajęcie I miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 1 września w Krzeszowicach;
 9. Krzysztof Migdał – zastępca dyrektora ds. inwestycji w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie za wieloletnią współpracę z gminą Zielonki oraz działania, które doprowadziły do oczekiwanego przez mieszkańców gminy remontu ul. Batowickiej w Krakowie;
 10. Kazimierz Czekaj Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej, radny województwa małopolskiego, członek rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za pomoc i zaangażowanie w pozytywne decyzje wspierające finansowo przedsięwzięcia gminy Zielonki, za pracę i inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z terenu gminy,
 11. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – za wspieranie i zaangażowanie w staraniach gminy Zielonki o rozszerzenie rzeczowo-finansowe projektu pn. „Gospodarka ściekowa gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”, za wszystkie decyzje wspierające finansowo przedsięwzięcia gminy w zakresie ochrony środowiska;
 12. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – również za wspieranie i zaangażowanie w staraniach gminy Zielonki o rozszerzenie rzeczowo-finansowe ww. projektu i przychylność w decyzji o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji realizowanej na rzecz ochrony środowiska;
 13. Zarząd Województwa Małopolskiego – za pomyślną realizację inicjatyw samorządowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 Kraków-Wolbrom i przyznane środki finansowe w ramach programów wojewódzkich na realizację zadań gminnych.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 4 marca 2013

XVII „Śledzik u Wójta”, rok 2012

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XVII gali:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Zieleńczanka” za historyczny awans do IV ligi w roku 2011, w roku 65-lecia istnienia klubu, na ręce prezesa Tomasza Dudka;
 2. Ania Maciaś – lekkoatletka, zdobywca III miejsca w chodzie sportowym na 3 km w ogólnopolskim Małym Memoriale im. J. Kusocińskiego, podziękowano również rodzicom Ani;
 3. Piotr Surga z Bibic, mistrz Polski juniorów w Kolarskich Mistrzostwach Polski w trialu rowerowym w 2011 roku;
 4. Drużyna unihokeja chłopców z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej z trenerem Zbigniewem Skowrońskim – za zdobycie wicemistrzostwa Małopolski;
 5. Aleksandra Medyńska z Zielonek – współtwórczyni zespołu „Fermata” w 2007 roku, laureatka konkursu „Talenty Małopolski 2011”. Solistka brawurowo wykonała piosenkę „Sway” dla gości śledzika;
 6. Stanisław Damian, wiceprezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Małopolsce, krakowianin, otrzymał śledzikową statuetkę, jako współautor sukcesów Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Zielonkach oraz główny dyrygent orkiestr podczas Powiatowego Przeglądu;
 7.  Kazimierz Adamczyk, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Owczarach, szczególnie za zorganizowanie pierwszej peregrynacji relikwii błogosławionego Jana Pawła II do Owczar;
 8. Jerzy Woźniakiewicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie otrzymał wyróżnienie m. in. za współorganizację wystawy promującej gminę Zielonki na szczeblu wojewódzkim;
 9. Piotr Subik, redaktor „Dziennika Polskiego” został laureatem za dziennikarską czujność i cykl artykułów, dzięki którym udało się powstrzymać rozbiórkę jednego z elementów tzw. Twierdzy Kraków na terenie gminy;
 10. Wojciech Basta, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie otrzymał statuetkę za sprawne przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Zielonki;
 11. Urszula Damaszka, przewodnicząca Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie za współpracę i codzienną pomoc przy weryfikacji i uzgadnianiu map geodezyjnych przy inwestycjach wodno-kanalizacyjnych;
 12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na ręce wiceprezesa Józefa Kały podziękowano nagrodą za m.in. współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych na rzecz ochrony środowiska z udziałem środków unijnych, wsparcie w rozliczaniu oraz pożyczki na zakup samochodów dla OSP;
 13. Samorząd Królewskiego Miasta Krakowa nagrodzono za wspólną politykę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Nagrodę odebrał wiceprezes zarządu krakowskiego MPWiK, dyrektor ds. techniczno-inwestycyjnych Mieczysław Góra;
 14. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie otrzymał śledzika za pomyślną realizację inicjatyw samorządowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 Kraków-Wolbrom;
 15. Zarządowi Województwa Małopolskiego podziękowano śledzikiem na ręce wicemarszałka Wojciecha Kozaka m. in. za przychylne dla gminy decyzje dotyczące przeznaczenia środków na modernizację drogi wojewódzkiej 794 oraz przyznane dotacje z PROW na budowę terenów rekreacji w Pękowicach i Brzozówce.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 21 lutego 2012

XVI „Śledzik u Wójtów”, rok 2011

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XVI gali:

 1. ks. kanonik Andrzej Olszowski, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach, za zainspirowanie parafii i miejscowości Zielonki do godnego uczczenia jubileuszu 750-lecia pierwszej historycznej wzmianki o Zielonkach;
 2. Grażyna Mosio, kierownik Działu Sztuki Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie za ogromną pomoc w przygotowaniu wystawy obrazów Katarzyny Gawłowej znajdujących się w posiadaniu Muzeum Etnograficznego w Krakowie, które nieodpłatnie użyczyło dzieła na miesięczną wystawę, jaką w Zielonkach obejrzało ponad 800 osób;
 3. Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego, za wspieranie inicjatyw gminy Zielonki z poziomu województwa;
 4. prezes Marian Demel, właściciel hotelu „Demel” w Krakowie, za zainicjowanie współpracy naszej gminy z miastem chorwackim Vodiče;
 5. Regina Styn, dyrektor Zespołu Szkół im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi, za zainicjowanie i wspieranie idei wymiany międzynarodowej młodzieży;
 6. Jacek Pietrzyk, wiceprezes Stowarzyszenia Gminy Zielonki za działania na rzecz ekologii, zaangażowanie w realizację projektów ekologicznych młodzieży naszej gminy i gmin zrzeszonych w Koronie Północnego Krakowa;
 7. Karolina Bystroń-Kapusta, właścicielka delikatesów w Zielonkach w podziękowaniu za działalność charytatywną;
 8. Renata i Andrzej Prawdzic-Lewiccy, właściciele wytwórni sałatek w Zielonkach w podziękowaniu za działalność charytatywną;
 9. Maria Mikulska, właścicielka apteki w Zielonkach za wieloletnią pomoc w przygotowywaniu corocznej wigilii dla starszych i samotnych, organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy, jak również sponsorowanie innych imprez przygotowywanych przez GOPS dla najuboższych;
 10. Halina Banaś, malarka z Bibic za przyczynianie się swoim malarskim talentem do rozsławiania krajobrazów i zwyczajów naszej gminy oraz wykonanie obrazów na wystawę poświęconą gminie w Wojewódzkiej Bibliotece Publiczne;
 11. Zofia Daszkiewicz – poetka z Węgrzc za sławienie gminy wśród miłośników poezji;
 12. Rafał Abratański – prezes Domu Maklerskiego IDM S. A. za wsparcie społecznej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach poprzez sfinansowanie dodatkowego wyposażenia nowego samochodu;
 13. Edyta Prochal, mieszkanka Owczar, za ocalenie mieszkańców domu w Brzozówce z pożaru;
 14. dziewięć jednostek OSP z gminy Zielonki na ręce gminnego komendanta Jana Palimąki za niesienie pomocy w sytuacji różnorakich zagrożeń oraz wspieranie młodzieży i zachęcanie do działania w ochotniczych strażach.

Film zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 8 marca 2011

XV „Śledzik u Wójta”, rok 2010

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XV gali:

 1. Mateusz Wyżga – za opracowanie pierwszej monografii gminy Zielonki;
 2. Barbara Ślizowska–Pietrzak – ostatnia dziedziczka Marszowca, która udostępniła z prywatnych zbiorów wartościowe pamiątki i eksponaty, wykorzystane do wystaw poświęconych przeszłości Zielonek, a także dzieliła się wiedzą historyczną;
 3. Leszek Krzywda – członek rady sołeckiej Grębynic za sponsorowanie licznych przedsięwzięć sołectwa;
 4. Jacek Pierzchała – sponsor przedsięwzięć realizowanych na kompleksie rekreacyjno – sportowym w Węgrzcach;
 5. zespół „Wesela Krakowskiego z Bibic” na czele z Henrykiem Banasiem − za zainicjowanie kolejny raz i doprowadzenie do skutku wydarzenia kultywującego podkrakowską tradycję;
 6. instruktorka muzyki Anna Roj wraz z zespołem „Fermata” – za cenną inicjatywę muzyczną dla dzieci, młodzieży, dorosłych i sukcesy zespołu;
 7. LGD Korona Północnego Krakowa na czele z prezesem Piotrem Adamczukiem (inicjatywa gminy Zielonki podjęta przez 6 sąsiednich gmin) − za pomyślną realizację kolejnych etapów programu LEADER +;
 8. dyrektor Zespołu Szkół w Zielonkach Bożena Nowak – za pomyślne zorganizowanie Małopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2009/2010 w Zielonkach;
 9. ks. Zbigniew Płachta – proboszcz Parafii w Korzkwi za bardzo aktywną działalność kulturalno−oświatową i społeczną w środowisku, w tym szczególnie w zakresie reaktywowania działalności orkiestry parafialnej, udział i pomoc sołectwom w wielu społecznych inicjatywach;
 10. firma Murdza, prezes Zygmunt Murdza – za bardzo sprawną i terminową realizację segmentu przedszkolno–szkolnego w Zielonkach;
 11. Stefan Kowalski kierownik zarządzania sieciami w rejonie ZE Kraków – Krowodrza – za wieloletnie inwestycje na terenie gminy, które pozwoliły zapobiec większym kłopotom w zaopatrzeniu w energię elektryczną na terenie gminy;
 12. zarząd MPWiK Kraków: prezes Ryszard Langer i wiceprezes Mieczysław Góra − za duże zaangażowanie i współpracę z gminą Zielonki w obszarze gospodarki wodno−ściekowej, w tym szczególnie w kwestii punktów dostawy wody i punktów odbioru ścieków na granicy gmin;
 13. komendant miejski PSP Ryszard Gaczoł – za współpracę z jednostkami OSP i współorganizację miejsko−powiatowego święta strażaków w Zielonkach w maju 2009 roku;
 14. zarząd WFOŚiGW na ręce pana Prezesa Krzysztofa Bolka, za liczne przychylne rozstrzygnięcia dotyczące udzielenia gminie pożyczek: na zadania kanalizacyjne, na zakup samochodu pożarniczego dla Zielonek oraz pomoc i zaangażowanie zarządu i pracowników Funduszu przy wniosku gminy z programu POIiŚ

Prezentacja z gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 16 lutego 2010

XIV „Śledzik u Wójta”, rok 2009

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XIV gali:

 1. Jerzy Miller — Wojewoda Małopolski, za współpracę z gminą Zielonki, jak również życzliwość oraz popiera nie inicjatyw i projektów samorządu gminy Zielonki;
 2. ks. Zbigniew Płachta – proboszcz parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, w podziękowaniu za animowanie życia społecznego, w tym reaktywowanie Parafialnej Orkiestry Dętej w Korzkwi;
 3. Kazimierz Dziedzic — za szerzenie wśród młodzieży pasji modelarskiej i lotniczej;
 4. Julia Tokarczyk — dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzeach, za całokształt działalności i dobrą współpracę z gminą Zielonki;
 5. Ewa Adamczyk — nauczycielka z Zespołu Szkół w Zielonkach, za promowanie gminy Zielonki poprzez zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie na najlepszą ścieżkę dydaktyczną w 2008 r. i zaangażowanie w prowadzenie chóru „Mezzoforte”;
 6. Andrzej Krzęciasz — działacz społeczny z Trojanowic, za kontynuowanie tradycji ludowych w Trojanowicach w ślad za niezapomnianym teściem Stanisławem Siwkiem;
 7. Władysław Zawiślak weteran II wojny światowej i działacz niepod ległościowy, odznaczony Medalem Wojska Polskiego i Krzyżem Armii Krajowej oraz Odznaką Akcji „Burza” i Odznaką Weterana Walko Niepodległość, za przekazywanie młodzieży wiedzy o historii wojennej i powojennej;
 8. kapitan Mirosław Mossoczy — zastępca naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, honorowy strażak OSP Zielonki, za liczne szkolenia prowadzone dla strażaków z gminy Zielonki;
 9. Mirosława Pomykalska — kurator sądowy, za po- moc przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych osób nieletnich w gminie;
 10. sierżant Monika Głogowska — policjantka z Komisariatu Policji w Zielonkach, za współpracę z gminą Zielonki w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 11. Mieczysław Góra – wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Krakowie, za udaną współpracę w zakresie realizacji porozumienia dotyczącego możliwości odbioru ścieków i dostarczania wody na teren gminy Zielonki;
 12. Parafialna Orkiestra Dęta z Korzkwi na czele z kapelmistrzem Michałem Kwiatkowskim — za duże postępy artystyczne orkiestry;
 13. Benedykt Tomczyk — prezes firmy ZBOIS, za związanie się z gminą nie tylko poprzez inwestycje budowlane, ale tez akt wrażliwości, jakim było sfinansowanie zabiegu chirurgicznego zawodnika LKS Bibiczanka Jarosława Kamińskiego;
 14. Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego, pierwszy wójt gminy Zielonki oraz Honorowy Wójt Gminy Zielonki za popieranie na szczeblu samo-ządu wojewódzkiego inwestycji kluczowych dla gminy Zielonki (nie została przekazana ze względu na nieobecność spowodowaną wypadkiem).

Prezentacja multimedialna zaprezentowana podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 24 lutego 2009

XIII „Śledzik u Wójta”, rok 2008

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XIII gali:

 1. Eligiusz Kramarz, inspektor nadzoru − za szczególną dbałość przy wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru prac drogowych na terenie gminy Zielonki;
 2. Marian Żurek, radny − za pracę społeczną na rzecz urządzania i całorocznego utrzymania kompleksu sportowego w Węgrzcach;
 3. Krystyn Mielnik, przedsiębiorca – za wieloletnią bezinteresowną pomoc w zakresie przewozu niepełnosprawnych oraz dzieci, młodzieży i dorosłych objętych opieką GOPS;
 4. Jarosław Kula, pracownik Deutsche Bank oddział Zielonki – za fachowe i sprawne prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy;
 5. Tomasz Sobalski, lekarz rodzinny z Zielonek – w 10 rocznicę wdrożenia instytucji lekarza rodzinnego w gminie Zielonki, w podziękowaniu za zaanga żowanie organizacyjne i otaczanie opieką medyczną mieszkańców gminy;
 6. Ewa Huczek – Głębocka, lekarz rodzinny z Węgrzc – w 10 rocznicę wdrożenia instytucji lekarza rodzinnego w gminy Zielonki, w podziękowaniu za zaangażowanie organizacyjne i otaczanie opieką medyczną mieszkańców gminy;
 7. Sebastian Chwedeczko, prezes firmy Biuro Rozwoju Krakowa SA – za fachowość i zaangażowanie firmy przy przygotowywaniu i uchwalaniu 39 planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki;
 8. Zofia Machnik, kierownik szkolenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie – za wieloletnią współ pracę przy szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pracowników urzędu, szkół, jednostek i instytucji na terenie gminy Zielonki;
 9. Andrzej Pałach, dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie – za współpracę przy uzyskiwaniu przez gminę decyzji z zakresu architektury;
 10. Maciej Starowicz, redaktor TVP 3 – za zaangażowanie w inicjatywy na rzecz niepełnosprawnych oraz sportową promocję rozgrywek odbywających się na terenie gminy Zielonki;
 11. Piotr Legutko, redaktor naczelny Dziennika Polskiego – za udaną współpracę w zakresie rzetelnego informowania czytelników o wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie gminy, jak również przedsięwzięciach i osiągnięciach gminy Zielonki;
 12. Stanisław Pajor, dyrektor Wydziału Funduszy Strukturalnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – za całokształt współpracy przy realizacji zadania kanalizacja „Prądnik”, finansowanego, m.in. ze środków UE;
 13. Józef Krzyworzeka, Starosta Powiatu Krakowskiego – za zrealizowanie wspólnych z gminą Zielonki inicjatyw samorządowych na drogach powiatowych;
 14. Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego − za współpracę w dziedzinie dbałości o zdrowie mieszkańców gminy Zielonki, przejawiającą się zlokalizowaniem w Węgrzcach zespołu wyjazdowego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego i planowaniem umiejscowienia drugiej takiej placówki w Zielonkach;
 15. Józef Rostworowski, Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie – za udaną współpracę z gminą na niwie oświaty.

Prezentacja zaprezentowana podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 5  lutego 2008

XII „Śledzik u Wójtów”, rok 2007

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XII gali:

 1. Henryk Banaś i Stanisław Siwek — długoletni animatorzy lokalnej kultury i tradycji;
 2. Benedykt Tomczyk — właściciel Zakładu Ogólnobu dowlanego ZBOIS;
 3. Michal Rafal Malik — Usługi Transportowe Drogowe i Ziemne Drogziem;
 4. Maria Pahl – wieloletni dyrektor ZS w Korzkwi;
 5. Bartosz Kuba – prezes LKS Zieleńczanka;
 6. Romualda Firek notariusz kancelaria w Zielonkach;
 7. Karina Grzegorz Górscy — laureaci konkursu na najlepszą sołecką stronę intemetową;
 8. Krzysztof Bolek — prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w. Krakowie;
 9. Stanisław Bielak — wieloletni Komendant Powiatowy Policji w Krakowie;
 10. Ryszard Gaczoł – p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie.

Prezentacja zaprezentowana podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 20  lutego 2007

XI „Śledzik u Wójtów”, rok 2006

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XI gali:

 1. Janusz Sepioł, marszałek województwa małopolskiego;
 2. Zarząd Powiatu Krakowskiego: Elżbieta Burtan, starosta powiatu krakowskiego i Wojciech Bosak, zastępca starosty;
 3. Marek Nawara, wójt gminy Zielonki I i II kadencji, marszałek województwa małopolskiego I kadencji;
 4. Jerzy Adamik, wojewoda krakowski ubiegłej kadencji;
 5. Andrzej Adamczyk – poseł na Sejm RP;
 6. Jacek Krupa – poseł na Sejm RP;
 7. podinspektor Bogusław Kurdziel, były komendant komisariatu policji w Zielonkach (7 lat);
 8. kpt. Jarosław Ucherek, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 5PSP;
 9. Firma Transportowo- Spedycyjna „Bquus” z siedzibą w Węgrzcach, prezes Rafał Dyląg;
 10. Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „„Zachariasz”, prezes Robert Kowalski;
 11. Władysław Kućmierczyk, prezes Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego w Zielonkach;
 12. CKPiR w Zielonkach, dyrektor Marek Płachta;
 13. Społeczność Zespołu Szkół w Zielonkach, dyrektor Bożena Nowak oraz uczniowie;
 14. Jolanta Lepiarczyk, dyrektor ZS w Bibicach;
 15. Andrzej Rerak, wykonawca wielu remontów obiektów komunalnych;
 16. Rafał Sendorek, Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe;
 17. „Sendpol”, wykonawca wodociągu Zielonki- Krzyżówki;
 18. Dziennik Polski — redaktor Ewa Tyrpa;
 19. Gazeta Krakowska — redaktor Barbara Ciryt;
 20. Bank Spółdzielczy w Skawinie, prezes Kazimiera Stochel;
  oraz wszyscy radni gminy Zielonki (15 osób):
 21. Antoni Banaś,
 22. Romuald Chwastek,
 23. Czesław Gaweł,
 24. Augustyn Jach,
 25. Ryszard Krawczyk,
 26. Lucyna Kwiecień,
 27. Stefan Łysek,
 28. Janusz Macała-Wrześniowski,
 29. Krzysztof Olawski,
 30. Władysław Orzechowski,
 31. Jan Palimąka,
 32. Roman Szlagor,
 33. Helena Wiśniewska,
 34. Artur Zbroja,
 35. Marian Żurek.

Prezentacja zaprezentowana podczas gali wręczenia nagród

 • -/-

Relacja z gali wręczenia nagród – 28  lutego 2006

X „Śledzik u Wójtów”, rok 2005

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XI gali:

 1. Elżbieta Lęcznarowicz – kurator;
 2. wicemarszałek Jan Bereza;
 3. Dorota Niemiec dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego;
 4. Andrzej Mitura z firmy PRK;
 5. Paweł Ludwig z firmy Moto-Engil Polska Polska S.A. — KPRD;
 6. Bożena Nowak dyrektor Zespołu Szkół w Zielonkach;
 7. Henryk Banaś i Malgorzata Kurczek wraz z całym zespołem „Wesela bibiekiego”;
 8. soltys Brzozówki Adam Chludek;
 9. Orkiestra Dęta „Wola” z Woli Zachariaszowskiej;
 10. OSP Zielonki;
 11. Stowarzyszeni Rozwoju Gminy Zielonki;
 12. Gazeta Krakowska;
 13. Dziennik Polski;
 14. Telewizja Kraków.

Prezentacja zaprezentowana podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 8  lutego 2005

IX „Śledzik u Wójtów”, rok 2004

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas IX gali:

 1. Stefan Łysek – były prezes Klubu Sportowego Bibiczanka;
 2. Józef Marszałek – dyrektor Agencji Mienia Wojskowego;
 3. Piotr Malik z firmy DrogZiem;
 4. Alicja Siwek ze Skody InterAuto;
 5. Ewa i Aleksandra Bystroń ze sklepu spożywczego w Zielonkach
 6. Marian Siwek z Trojanowic;
 7. Jacek Krupa – starosta krakowski;
 8. Robert Jędras – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych;
 9. Stanisław Bielak – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Prezentacja zaprezentowana podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 24  lutego 2004

VIII „Śledzik u Wójtów”, rok 2003

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas VIII gali:

 1. Ewa Huczek-Głębocka — lekarce rodzinnej z Węgrze,
 2. Robert Korzeniowski — mistrz chodu sportowego, założyciel i prezes UKS „Korzeniowski.pl”;
 3. Jacek Grydza — dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg;
 4. Romuald Firek — notariusz z kancelarii notarialnej w Zielonkach;
 5. Maciej Starowicz — redaktor sportowy TV Kraków;
 6. Ewa Tyrpa — dziennikarka „Dziennika Polskiego”;
 7. Joanna Kostrz — dziennikarka „Gazety Krakowskiej”;
 8. Marek Gosztyła — konserwator zabytków;
 9. „Herody z Zielonek;
 10. Orkiestra Dęta „Wola” działająca przy OSP w Woli Zachariaszowskiej;
 11. dyrektor Bożena Turek z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 12. Deutsche Bank 24 oddział Zielonki w osobie dyrektor Elżbiety Kowalskiej.

Prezentacja zaprezentowana podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 4  marca 2003

VII „Śledzik u Wójtów”, rok 2002

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas XII gali:

 1. Marek Nawara marszałek województwa małopolskiego;
 2. Renata Godyń-Swędzioł starosta Powiatu Ziemskiego Krakowskiego;
 3. „Gazeta Krakowska”;
 4. „Dziennik Polski”;
 5. Cecylia Chrząścik prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bądźcie z Nami”;
 6. Bogusław Kurdziel komendant komisariatu policji w Zielonkach;
 7. Henryk Banaś z Izby Regionalnej;
 8. Stanisław Siwek działacz kulturalny;
 9. Krzysztof Bolek prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
 10. Jerzy Donimirski właściciel zamku w Korzkwi;
 11. Jan Palimąka gminny komendant OSP;
 12. Roman Wąsik dyrektor Valeo Autosystemy;
 13. Jacek Matyasik MATDROG;
 14. Andrzej Kloska S.K.B.K. Bibice Czekaj;
 15. Koła Gospodyń Wiejskich Batowice;
 16. KGW Bibice;
 17. KGW Przybysławice;
 18. KGW Węgrzce;
 19. KGW Wola Zachariaszowska.

Prezentacja zaprezentowana podczas gali wręczenia nagród

Relacja z gali wręczenia nagród – 12 lutego 2002

VI „Śledzik u Wójtów”, rok 2000

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas VI gali:

 1. Firma P.H.U. LUKAD z Zielonek, której właścicielem jest Lucyna Rak;
 2. Firma „Madrohut” na ręce prezesa Bronisława Matuszczyka;
  – za największe sponsorowanie imprez kulturalnych.

Relacja z gali wręczenia nagród – 7  marca 2000

V „Śledzik u Wójtów”, rok 1999

Laureaci nagród samorządowych gminy Zielonki nagrodzeni podczas V gali:

 • Mirosław Basoń
 • Szkoła Podstawowa w Korzkwi w osobie pani dyrektor Marii Pahl za otwartość szkoły na różne inicjatywy, m.in. coroczne gospodarzenie na „Śledziku”;
 • Henryk Banaś, opiekun Izby Bibickiej i kronikarza dziejów Bibic, w uznaniu zasług za wieloletnią bezinteresowną pracę nad kultywowaniem tradycji ludowej;
 • Grupa kolędnicza „Herody”, za liczne sukcesy, na ręce Wojciecha Karwata ich opiekuna;
 • Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego, były wójt gminy Zielonki oraz Honorwy Wójt Gminy Zielonki.

Relacja z gali:

Pięć śledzi i trzech wójtów (2,26 MB *.PDF)

IV „Śledzik u Wójta”, rok 1998

Pierwsza nagroda samorządowa „śledzik” została przyznana 24 lutego 1998. Jej laureatem był Krystyn Mielnik. Samo spotkanie „śledzikowe” zostało zorganizowane po raz czwarty. Nagroda od tego momentu miała być przyznawana przez Samorządowy Ośrodek Kultury osobom i firmom, które wspierają kulturę w gminie.

Relacja z gali:

„ŚLEDZIK U WÓJTA” PO RAZ CZWARTY (675 KB *.PDF)

Close Menu
Skip to content