Skip to main content
Drukuj

radioMłSzybki i z nagrodami: konkurs na temat audycji radiowej: Wokół Krakowa – godzina z gminą Zielonki”. Będzie to 200. audycja z tego cyklu, emitowanego od maja 2011 roku najpierw w radiu Alfa a obecnie w KRK. Z mikrofonem odwiedziliśmy interesujących ludzi i ciekawe miejsca w gminie, tematem rozmów był i budżet, i inwestycje, i oświata, i sport, ale i lokalne dziedzictwo, wspomnienia o związkach tej ziemi z Janem Pawłem II, historia, przyroda i życie codzienne. W audycji gościło kilkaset indywidualnych rozmówców i wiele zespołów. 200. audycję usłyszymy 28 marca 2015 roku. Reguły konkursu w rozwinięciu wiadomości.

 

Pomysł na temat 200. audycji radiowej „GODZINA Z GMINĄ ZIELONKI”: konkurs.
Reguły konkursu:
1)   Krótki opis pomysłu powinien zawierać tematykę audycji, propozycję rozmówców wraz z ich krótką charakterystyką oraz ewentualnie najważniejsze pytania.
2)   Audycja powinna być zaplanowana na około 20 minut (podzielone na co najmniej trzy wejścia).
3)   Audycja ma za zadanie prezentować gminę Zielonki, w różnych aspektach.
4)   Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
5)   Opis prosimy wysłać mailem na adres ckpir@zielonki.pl do 18 marca br. z informacją w tytule „Pomysł na temat”.
6)   Prace należy opisać swoim imieniem i nazwiskiem, wiekiem oraz adresem szkoły lub uczelni.
7)    Jury oceniać będzie oryginalność i atrakcyjność tematu oraz ciekawy dobór rozmówców.
8)   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 marca br. Na podstawie nagrodzonego I miejscem scenariusza zostanie przygotowana 200. audycja „Godzina Gminy Zielonki” planowana do emisji w dniu 28 marca 2015 roku. Trzy pierwsze miejsca ponadto zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo do wykorzystania w terminie późniejszym tematów, które zajmą kolejne miejsca.
9)   Organizator zastrzega sobie odstąpienie od wyłonienia miejsca pierwszego w konkursie.
10)   Rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich zwycięzców proszeni będą o zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

Close Menu
Skip to content