Skip to main content
Print Friendly, PDF & Email

DSC_0084

Inwestycja rewitalizacji terenów poprzemysłowych na Centrum Integracji Społecznej i Park Wiejski w Zielonkach to jedna z największych inwestycji z ostatniego czasu w naszej gminie. Objęła budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego, budynku administracyjnego, modernizację trzech budynków z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi oraz parku z boiskiem i placem zabaw. Realizacja całego przedsięwzięcia trwała od września 2006 do maja 2009 i objęła obszar ponad 4 hektarów, z czego ponad dwa zajmuje sam park. Łączny koszt inwestycji to blisko 13,7 mln zł, w większości pochodzące z budżetu gminy. Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansował gminne przedsięwzięcie kwotą 1,8 mln zł z rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kompleks Centrum Integracji Społecznej powstał na dawnych terenach po byłej cegielni w Zielonkach.  

 

Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach

to wyjątkowe miejsce, które ma służyć integracji współczesnych mieszkańców Zielonek. Kompleks Centrum Integracji Społecznej powstał na dawnych terenach po byłej cegielni w Zielonkach. Inwestycja objęła: budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego, budynku administracyjnego, modernizację trzech budynków z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi oraz parku z boiskiem i placem zabaw. Realizacja całego przedsięwzięcia trwała od września 2006 do maja 2009 i objęła obszar ponad 4 hektarów, z czego ponad dwa zajmuje sam park. Łączny koszt inwestycji to blisko 13,7 mln zł, w większości pochodzące z budżetu gminy. Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansował gminne przedsięwzięcie kwotą 1,8 mln zł z rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Budynek wielofunkcyjny – ul. Galicyjska 17A
to nowoczesna bryła w której zlokalizowane zostały ważne społecznie instytucje i organizacje. Znajdują się tutaj lokale do dyspozycji: Ochotniczej Straży Pożarnej, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, centrum zarządzania kryzysowego, sołectwa Zielonki, Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury Promocji i Rekreacji, a także lokale na wynajem.  Łącznie powierzchnia użytkowa budynku wynosi  1682 m².
Na poziomie parteru mieszczą się: sala audiowizualna, kawiarnia, sala główna z kuchnią i zapleczem kuchennym, garaże Ochotniczej Straży Pożarnej oraz garaż Wyjazdowego Zespołu Pogotowia Ratunkowego.
Na pierwszym piętrze, nad salą audiowizualną, znajduje się antresola, zlokalizowano tam również salę plastyczną z pokojem instruktorów, bibliotekę z czytelnią, salę komputerową, pokój dla potrzeb sołectwa, jak również sanitariaty, aneks kuchenny, pomieszczenie szatni. W skrzydle nad garażami, mieścić się będą instytucje, zajmujące się reagowaniem na sytuacje kryzysowe – a więc straż pożarna, zaplanowano pomieszczenie dla sztabu kryzysowego i pogotowia ratunkowego.


Budynek administracyjny – Galicyjska 17
Nowy budynek administracyjny przeznaczony dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół ma 514 m², z czego ponad 270 m² zajmuje powierzchnia parteru. Zlokalizowano tam łącznie 18 pomieszczeń biurowych.


Budynki komunalne – Galicyjska 13,15 i 15A
Równocześnie wykonana została modernizacja trzech budynków komunalnych, w których znajdują się, oprócz mieszkań, gabinety lekarzy rodzinnych. Remont objął termomodernizację budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono parapety, ocieplono mury fundamentowe i piwniczne, zamontowano płotki śniegowe i ławy kominiarskie na dachach, wymieniono dach na jednym z bloków komunalnych, wykonano modernizację kominów i instalacji wentylacyjnej. W gabinetach lekarskich dodatkowo wykonano malowanie.


Otoczenie obiektów
W otoczeniu budynków urządzone zostały nowe wjazdy, drogi wewnętrzne, chodniki  miejsca parkingowe, a oświetlenie zewnętrzne i urządzona zieleń dopełniają całość.


Park Wiejski w Zielonkach
Dzisiejszy Park Zielonki był terenem wydobywczym gliny, przez lata zaniedbywanym i zamienianym w wysypisko. W trosce o ochronę środowiska, gmina zrewitalizowała nakładem około 800 tys. zł. ponad dwa hektary tego terenu.
We wrześniu 2006 r. rozpoczęto prace,  a w czerwcu 2008 roku park był gotowy. Wykonano wiele prac, m.in.: prace ziemne, powstał pagórek widokowy do podziwiania krajobrazu Zielonek i Krakowa, zasadzonych zostało 150 drzew i 166 krzewów. W centralnej części terenu rekreacyjnego ulokowano plac zabaw dla dzieci, tuż za placem zabaw znajduje się wyasfaltowane boisko. Na terenie parku są liczne alejki świetnie nadające się do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach czy też rowerach, a zmęczeni rekreacją mogą odpocząć na ponad 40 ławkach. Na obrzeżach parku urządzone zostały też miejsca do parkowania.

 

Skip to content