Skip to main content
Drukuj

boOd 25 września do 13 października potrwa głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do rozdysponowania jest 8 mln złotych. Mieszkańców naszej gminy zachęcamy do głosowania na projekt „Dofinansowanie zespołów regionalnych na zakup strojów, promocję i rozwój kultury ludowej podkrakowskich gmin” (kod zadania KOM16). Udział w głosowaniu brać mogą mieszkańcy po ukończeniu 16 lat. Jak głosować? Oto jeden ze sposobów: kliknij miniaturę obok, wpisz swoje dane i aby zagłosować na projekt, który gorąco rekomendujemy, wybierz swój powiat (krakowski, bez m. Krakowa), a na liście projektów, która się wówczas rozwinie projekt o kodzie: KOM16. Więcej czytaj w rozwinięciu wiadomości.

Głosować można na trzy sposoby – na stronie bo.malopolska.pl, poprzez wrzucenie karty do urny w jednym z 15 punktów zlokalizowanych na terenie całej Małopolski lub przesłanie swojego głosu listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego. Każdy mieszkaniec dysponuje jednym głosem i może go oddać na dowolne zadanie zgłoszone w jego subregionie. Chcąc oddać głos na ww. projekt papierowo możesz skorzystać z tej karty: pobierz.
„Dofinansowanie zespołów regionalnych na zakup strojów, promocję i rozwój kultury ludowej podkrakowskich gmin” – to zadanie duże w subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny obejmującym powiaty: krakowski bez miasta Kraków, proszowicki, miechowski i wielicki).
W projekcie, do głosowania na który zachęcamy, planowany jest zakup strojów regionalnych dla trzech zespołów ludowych liczących łącznie około 80 osób, dla kapeli ludowej składającej się z 5 mężczyzn, zatrudnienie instruktorów tańca i śpiewu ludowego oraz organizacja Festiwalu Zespołów Ludowych w czerwcu 2018 roku w Parku Wiejskim w Zielonkach. Zespoły: Folkowelove z Zielonek, Pawie Pióra z Michałowic, Pieśni i Tańca Proszowiacy i Jurajska Kapela Folklorystyczna propagują kulturę Krakowiaków Zachodnich poprzez taniec, śpiew i odtwarzanie dawnych zwyczajów charakterystycznych dla podkrakowskiego regionu. Dla wielu nowo zamieszkałych na terenie powiatu krakowskiego osób jest to pierwszy i czasem jedyny kontakt z kulturą ludową tego terenu.
Swoim zapałem przyciągają do zespołów nowe osoby, zarówno rdzennych mieszkańców swoich miejscowości jak i dopiero co osiadłych na tym terenie. Obecnie członkowie zespołów korzystają ze strojów prywatnych bądź pożyczanych od innych osób lub instytucji. Niejednolitość strojów i trudność w dostępie do nich niejednokrotnie powodowały, że zespoły nie mogły wystąpić w komplecie. Zakup strojów pozwoli na aktywne wykorzystanie potencjału zespołów i propagowanie kultury ludowej. Zatrudnienie instruktorów podniesie umiejętności grup przy zachowaniu wierności tradycji. Organizowany w Zielonkach Festiwal Zespołów Ludowych pozwoli na prezentację dorobku nie tylko tych zespołów ale i wszystkich innych, które zechcą się na tej imprezie wystąpić. Biorąc pod uwagę fakt, że te trzy podkrakowskie gminy należą do gmin o najwyższym wskaźniku przyrostu mieszkańców, Festiwal przyczyni się do poznania miejscowej kultury przez ludność napływową, a rdzennym mieszkańcom przybliży ich korzenie.
Koszt zadania 169 125,00 zł, kod zadania KOM16.

Close Menu
Skip to content