Skip to main content
Print Friendly, PDF & Email

332181550 2321762877985314 2500251894054422815 nPo rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, 21 lutego odbyła się gala wręczenia Nagród Samorządowych gminy Zielonki. Spotkanie, tradycyjnie odbywające się w ostatni wieczór karnawału, jest też okazją, by podziękować osobom, organizacjom, firmom i instytucjom współpracującym z gminą Zielonki i mającym wkład w jej rozwój.
Swoim przybyciem zaszczycili nas goście, wśród nich m.in.: wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj oraz przedstawiciel ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.


– Spotkanie w gronie samorządowców jest zawsze znakomitą okazją do wymiany myśli, doświadczeń oraz zarysowania planów dotyczących przedsięwzięć, które są ważne dla całej ziemi krakowskiej i ich mieszkańców. Jestem przekonany, że kolejne miesiące okażą się czasem, w którym mieszkańcy gminy Zielonki i całego powiatu krakowskiego będą mogli odczuć kolejne dobre zmiany jakie dzieją się w ich małej ojczyźnie – mówił w przekazie on-line Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.
W swoim przemówieniu Łukasz Smółka potwierdził informację, iż inwestycja jaką jest obwodnica Zielonek zakończy się w grudniu 2023, a jej druga część otrzymała wsparcie finansowe i zostanie rozpoczęta w przyszłym roku.
Jak co roku wydarzenie rozpoczął koncertu orkiestry. Tym razem widzom zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Korzkwi pod batutą Michała Kwiatkowskiego, następnie zgromadzeni goście zostali powitani przez wójta gminy Zielonki Bogusława Króla. Zaprezentowano specjalnie na ten wieczór przygotowany film o najważniejszych inwestycjach i wydarzeniach, jakie miały miejsce w minionym roku. Później przyszedł czas na wręczenie nagród osobom i instytucjom, które przyczyniły się w minionym roku do rozwoju gminy.

Nagrody Samorządowe Gminy Zielonki 2023, z rąk wójta Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanki, otrzymali:

 1. Ryszard Cabała – fotograf, autor wystaw fotograficznych związanych z gminą Zielonki. Za działalność kulturalną na rzecz gminy Zielonki poprzez dokumentowanie oraz promowanie najważniejszych wydarzeń na terenie gminy Zielonki i za darowiznę obrazu Katarzyny Gawłowej dla Gminnej Biblioteki;
 2. Grupa Kolędnicza Herody z Owczar – W podziękowaniu za 10 lat kultywowania barwnego zwyczaju kolędniczego, za promowanie talentami wokalnymi i aktorskimi gminy Zielonki poza jej granicami oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń zwyczaju ludowego charakterystycznego dla powiatu krakowskiego i gminy Zielonki;
 3. Zespół Fermata – na ręce dyrygenta zespołu Anny Roj za 15 lat artystycznej działalności podczas których chór wielokrotnie koncertował oraz promował gminę, za prezentowanie ambitnego i szerokiego repertuaru;
 4. Gmina i Komitet Partnerstwa z Hersin-Coupigny – za 10 lat współpracy z gminą Zielonki podczas których zrealizowano szereg działań zbliżających do siebie zaprzyjaźnione gminy; za przekazane dary dla uchodźców z Ukrainy;
 5. Krzysztof Mokrzycki -– za bardzo dobrą roboczą i codzienną współpracę z gminą Zielonki w związku z realizacją Północnej Obwodnicy Krakowa; za wybudowanie boiska treningowego w Zielonkach;
 6. Mateusz Manecki- za charakterystyczne i nowoczesne projekty, które zmieniły trwale wizerunek trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Zielonki i są nierozerwalnie kojarzone z gminą; Szkoła w Przybysławicach, budynek dla Sołectwa Osiedle Łokietka i remiza OSP Bosutów;
 7. Bożena Nowak – za wzorowe zorganizowanie pomocy dla dzieci uchodźców z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Zielonkach, zapewnienie ciekawych zajęć i organizacji wyżywienia; za organizację zajęć na basenie szkolnym dla dzieci i dorosłych po zajęciach szkolnych;
 8. Anna Górka – za wzorowe zorganizowanie pomocy dla dzieci uchodźców z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Bibicach, zapewnienie ciekawych zajęć i organizacji wyżywienia; za organizację zajęć na basenie szkolnym dla dzieci i dorosłych po zajęciach szkolnych;
 9. Regina Styn i Paweł Grabka – za wzorowe zorganizowanie pomocy dla dzieci uchodźców z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Przybysławicach, zorganizowanie pobytu dla rodzin uchodźców oraz ich wyżywienia i zbiórki darów w starej szkole w Korzkwi; za organizację zajęć na basenie szkolnym dla dzieci i dorosłych po zajęciach szkolnych;
 10. Ks. Jan Przybocki – za zaangażowanie bibickiej Parafii w przyjęcie i ugoszczenie uchodźców z Ukrainy we współpracy ze środowiskami społecznymi, prywatnymi, przedsiębiorców i młodzieży; za zorganizowanie CARITAS Bibice;
 11. Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Druhny i Druhowie z gminy Zielonki – za aktywny udział w sytuacjach kryzysowych, pracę społeczną przy ratowaniu dobytku życia oraz pomoc przy zabezpieczeniu licznych imprez w gminie;
 12. Wojciech Pałka – starosta krakowski, za bardzo dobrą współpracę w systemie zarządzania kryzysowego wywołanego pandemią Covid-19, za przyjęcie oraz zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy jaki i zorganizowanie transportów do Ukrainy zebranych w gminie Zielonki darów;
 13. Łukasz Kmita – za bardzo dobrą współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego wywołanego pandemią Covid-19 oraz koordynację i finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Zielonki; za wsparcie finansowe gminnych inwestycji;
 14. Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury, w podziękowaniu za przychylność i przyznanie dofinansowania z rządowych Funduszów dla projektów w gminie Zielonki, które realizują oczekiwania naszych mieszkańców i przyczynią się do lepszej jakości życia;
 15. Mieszkańcy Gminy Zielonki – za olbrzymie serce i zaangażowanie w niesieniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terenie gminy Zielonki; za wysoki poziom szczepień przeciwko Covid-19, dzięki czemu gmina uzyskała nagrodę 1 miliona złotych na sprzęt medyczny.

W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta z Woli Zachariaszowskiej pod batutą Tomasza Nalepki, wsparta przez zespół Fermata pod dyrekcją Anny Roj.

Wydarzenie odbyło się dzięki pomocy sponsorów i pracy ludzi zaangażowanych w organizacje. W sposób szczególny naszą imprezę wspierał: Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach Marek Pietrzyk, STAR-KOP Handel Agnieszka Urbańczyk, Catering SMACZEK w Trojanowicach Michał Mędrek, Marcin Siwek, SYDE Sp. z o.o. Informatyczne Usługi Maciej Stefańczyk, Stacja Winiarska Wine Bar i Sklep Stacjonarny Zielonki Bożena Bąk, Karol Janus, Bogdan Janus Firma Budowlano – Transportowa “JANKOP”, Augustyn Anioł Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych, Tadeusz Krzysztofek, Kazimierz Loranc Firma Pilar-Tech, DROBUD Firma Transportowo-Budowlana w Bibicach Zdzisław Banaś, Zespół Muzyczny BARWA Dawid Sieprawski, ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki Mateusz Manecki, Biuro Usług Geodezyjnych Jerzy Klimczak, Koło Gospodyń Wiejskich w Batowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach, Koło Gospodyń Wiejskich Przyjaciele Węgrzc, Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach, Koło Gospodyń Wiejskich w Korzkwi, Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanie” w Woli Zachariaszowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Garlicy Murowanej, Koło Gospodyń Wiejskich w Garlicy Duchownej, Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce, Koło Miłośników Kultury w Grębynicach, Koło Regionalne „Tradycja” w Trojanowicach, Koło Przyjaciół Januszowic, Koło Seniora w Węgrzcach, Koło Gospodyń Wiejskich „Cud Miód Pękowice”, Stowarzyszenie „Perła Pękowic”, Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Bosutów–Boleń, Koło Gospodyń Wiejskich w Zielonkach, Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic, Grupa Przyjaciele z Garliczki, Grupa „Bel Canto” z Zielonek oraz Klub 60+ Zielonki.
Red.TN, KB

Opisujemy: uroczysta gala w gminie Zielonki.

Galeria zdjęć z uroczystości.

332345695 684438560143678 5981216264815083103 n

Skip to content